Språkprov i svenska

Sökande vars modersmål och skolbildningsspråk inte är detsamma som yrkeshögskolans undervisningsspråk kallas till språkprov till följande utbildningar:

Barnmorska (YH), Vasa
Estenom (YH), Vasa
Hälsovårdare (YH), Vasa
Hälsovårdare (YH), Åbo
Sjukskötare (YH), Vasa
Sjukskötare (YH), Åbo
Socionom (YH), Vasa
Socionom (YH), Åbo
Tradenom (YH), Vasa
Tradenom (YH), Åbo
Social- och hälsovård, (högre YH), Vasa
Social- och hälsovård, (högre YH), Åbo