Prepkurs i Raseborg

Ingenjörs- och byggmästarutbildning i Raseborg

Prepkursens mål är att stöda förberedelserna inför och öva till det riksomfattande urvalsprovet för byggmästar- och ingenjörsstudier. Kursen ordnas av Hangör Sommaruni.

  • Tid: lördag 6.5.2017 kl. 11-17
  • Plats: Yrkeshögskolan Novia, Campus Raseborg. Adressen är Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs.
  • Innehåll: Matematik och logisk slutledningsförmåga, öva på tidigare urvalsprov.

Bindande anmälningar: Till kansli@hangosommaruni.fi senast torsdagen 20.4.

Ange följande uppgifter i anmälan:

  • namn
  • hemadress (för fakturering av kursavgiften)
  • telefonnummer
  • e-post
  • avlagd examen (d.v.s. yrkesinstitut eller gymnasium)

Pris: 50€/person. I priset ingår undervisning.
Vi sänder betalningsanvisningar per e-post till de anmälda.

Arrangör: Hangö sommaruni, tfn 040 186 0131

Välkommen!