Prepkurser 2017

Till Yrkeshögskolan Novias utbildningar inom företagsekonomi, Åbo, och teknik ordnas prepkurser. Arrangörer för prepkurserna är Novias studerande i form av föreningar eller andelslag samt utomstående aktörer.

Arrangemanget och innehållet skiljer sig åt mellan de olika kurserna, men gemensamt för kurserna är att de alla förbereder dig inför urvalsprovet.

Prepkurs: Teknik, Raseborg

Prepkurs: Företagsekonomi, Åbo

Prepkurs: Teknik,  Vasa