Therese Sunngren-Granlund, Bildkonstnär (YH)

Alumn från både bildkonstnär (YH) och  Master of Culture and Arts.

Jag kommer från en kreativ och konstintresserad familj och jag drömde redan som barn om att bli konstnär. Efter högstadiet så sökte jag mig till Yrkesakademin och fick min bildartesanexamen därifrån 2001 och efter det var det naturligt att fortsätta studera bildkonst på Novia. Jag blev färdig bildkonstnär (YH) 2005.

therese sunngren

Efter examen

Efter examen så har jag bl.a. jobbat som bildkonstlärare, museiassistent, inom evenemangsproduktion och som fri bildkonstnär på arbetsstipendium. Efter studierna så har jag aktivt vidareutbildat mig och breddat mina kunskaper genom olika kurser och workshops, både i Finland och utomlands. Vid sidan om mitt arbete studerade jag vidare på Master of Culture and Arts, vid Novia.

Mina studier har gett mig en bred bas att stå på, som bildkonstnär är sällan det ena uppdraget det andra likt och du kan ställas inför massor av olika utmaningar, inte minst tekniska, och då gäller det att kunna ha en lösning på dem. Jag säger inte att man själv behöver veta precis allt om allting, men någonting som jag definitivt har tagit med mig från mina studier är en slags grundkunskap om de flesta konstnärliga tekniker samt en problemlösarattityd, om du inte kan fixa själv finns det alltid någon annan som kan som kan hjälpa dig med det, det gäller bara att hitta den personen.

En annan viktig sak jag fått med mig från skolan är kontakter inom branschen, det bästa nätverket för konstnärer är andra konstnärer.

Vad gör du idag?

Idag arbetar jag som forskningsledare vid Novia och innan dess jobbade jag i några år som marknadsföringschef för en centrumförening. Därtill har jag ett eget företag på sidan om som jag sköter frilansuppdrag genom. På längre sikt är min dröm att vara helt min egen. Med andra ord, någon gång i framtiden så hoppas jag att jag jobbar på heltid som egen företagare inom den visuella branschen.