Robin Salomaa, Tradenom (YH)

Bakgrund

Jag är en 31-årig Vasabo som i unga år jobbade med att bygga fiberkabelnät i Vasa åt dåvarande Anvia (idag Elisa). År 2012 grundade jag egen firma, vars huvudsakliga uppgift är att tvätta fönster åt såväl privata som företagskunder. Jag råkade ut för en arbetsolycka år 2013 då jag jobbade med kabelarbeten. Olyckan ledde till att jag inte längre kunde utföra fysiskt arbete och behövde få en annan utbildning. 

Robin Salomaa2

Varför valde du att studera till tradenom (YH)

Jag var intresserad av företagande och bankbranschen redan när jag gick ut gymnasiet, men valde då att satsa på ishockey och jobb istället för studier. Idrottsskador och arbetsolyckan gjorde att jag behövde tänka om och då ville jag studera ekonomi. Jag valde att studera vid Yrkeshögskolan Novia för jag upplevde att Novia kunde erbjuda en god grund för att kunna bli företagare och att kunna förstå hur ett företag fungerar. Möjligheten att avlägga en utbildning innehållande både teori och praktik kändes lockande. Jag anser att praktiken tillför mycket, det ger mer än att bara ha teori.

Vad var det bästa med utbildningen?

Det bästa med utbildningen var alla nya människor man lärde känna och allt nytt man lärde sig. Utbildningen gav en bred helhetsbild över ekonomi i ett företag. Jag kände att ekonomiförvaltning var inriktningen jag ville studera för att få den grund jag ville ha för framtida arbetsuppgifter.

 

Vad jobbar du med idag?

Idag arbetar jag vid Utsökningsverket som utsökningsinspektör.Utsökningsväsendets grundläggande uppgift är verkställighet av domar och direkt utsökbara fordringar.

Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete?

Jag fick en bred bild om företagsekonomi och jag har kunnat använda mycket av det jag lärt mig i olika arbetsuppgifter efter utexamineringen. Jag hade nytta av utbildningen då jag arbetade vid Nordea som både företagsrådgivare och placeringsrådgivare. Jag förstod hur företagen var uppbyggda och kunde se om de var lönsamma och på basen på det kunde ge bevilja finansiering åt dem. Placeringsplanerna var baserade på företagets helhet, genom att förstå företaget så kunde jag ge bästa lösningen åt dem. Vid Aktia arbeta jag en tid med pengatvätt-frågor, det var otroligt viktigt att kunna förstå vad företaget gör och varför de behöver vissa lösningar för att kunna se vilka saker som inte går ihop med företagsverksamheten.

Som utsökningsinspektör har jag haft nytta av löneräkningen vi gick vid ekonomiförvaltningsinriktningen.

Varför skulle du rekommendera utbildningen?

Utbildningen öppnar massor med dörrar för olika möjligheter inom arbetslivet. Jag fick grunderna för bokföring och att ha egen firma, massor med kunskap om ekonomi och jag har haft det lätt att ta emot olika utmaningar för det har alltid funnits något jag lärt mig från utbildningen så att det har varit lätt att bara börja jobba. Teorin och praktiken ger en fot in i arbetslivet redan när man studerar.

Du får alla verktyg för att lyckas i arbetslivet när du går företagsekonomiutbildningen vid Yrkeshögskolan Novia.