Robin Baarman, Tradenom (YH)

Robin BaarmanVarför valde du att studera till tradenom? 

Jag har alltid varit intresserad av ekonomi och företagande, därför valde jag att söka mig till linjen företagsekonomi. Studierna i företagsekonomi lät intressanta och användbara för mina egna karriärmål. Jag hade också hört av några tidigare studerande gott om själva programmet vilket hjälpte mig i mitt slutliga beslut. Kursprogrammet för företagsekonomi verkade relativt brett vilket jag ansåg att skulle ge mig en kunskap om många olika delar av ekonomi och företagande. För mig var det viktigt att hitta en utbildning där man kunde få goda förberedelser för arbetslivet. 

Vad var det bästa med utbildningen? 

Helheten, den relativt nybyggda skolan, medstudenterna och studentkulturen. Jag märkte från början att studerandena tas väl hand om i Novia vilket jag uppskattade. Det var roligt att få många goda vänner och under skoltiden stötte vi varandra i lärandet. Förutom att studera deltog vi i många intressanta studentevenemang som är en bra motvikt till att studera, händelser som man minns med glädje. De flesta studiekurserna var intressanta och med bra schemaläggning kunde man studera på sina egna villkor vilket jag tyckte var toppen.  

Vad jobbar du med idag? 

Idag jobbar jag på ett företag som heter Uuva Oy, en inhemsk indrivningsbyrå som grundades 1991. Jag jobbar med försäljningen vilket jag verkligen brinner för. Jag ansvarar för olika delar i bolaget och trivs bra med att jobba med våra många kunder. 

Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete? 

Jag har haft stor nytta av min utbildning, den har gett mig kunskap inom många områden som jag behövt under min karriär. Utbildningen gav mig också chansen att under tre tillfällen under studierna jobba i Nordea bank vilket hjälpte mig att lättare komma in i arbetslivet.  

Varför skulle du rekommendera utbildningen? 

Jag rekommenderar den här utbildningen till alla som är intresserade av ekonomi, kursutbudet är stort och mångsidigt. Man kan fördjupa sitt kunnande inom väldigt många olika områden. Utbildningen i sin helhet ger en bred bas för det kommande yrkeslivet.