Rasmus Korsström, Tradenom (YH)

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval?

Mitt namn är Rasmus Korsström, ursprungligen hemma från Kimitoön. Jag har studerat företagsekonomi vid Novia, vilket gav mig yrkestiteln Tradenom (YH). I grund och botten har jag en studentexamen från Kimitoöns gymnasium, efter studentexamen och militärtjänstgöring så arbetade jag några år. Jag funderade länge om jag skulle söka in för att studera, men jag vill minnas att jag resonerade enligt följande ”jag är fortfarande ung, jag måste studera nu då jag har chansen”. Jag hade några kompisar som studerade vid Novia som uppmuntrade mig att söka in. Jag antogs till företagsekonomi vid Novia i Åbo år 2017 och påbörjade studierna samma höst. Jag utexaminerades våren 2020, efter att ha avlagt utbildningen på tre år i stället för tre och ett halvt år enligt vanlig studietakt. Redan under den första hösten märkte jag att studierna passade mig som handen i handsken. Vi blev indelade i team och fick en egen teamcoach. Studierna var en samverkan mellan teori och praktik, vilket gav en helhetsbild av hur olika teoretiska modeller fungerar i praktiken. Det började redan under första studieåret gro fram en tanke om att jag ville fortsätta mina studier efter tradenomexamen och studera till ekonomie magister, vilket var någonting som motiverade mig under hela studietiden.

Vad är det bästa med ditt yrke? Rasmus Korsstrom2

Det bästa med att ha en tradenomutbildning i bagaget är att man har oändligt med valmöjligheter. Ifall man studerar inom vårdbranschen, så kommer man med stor sannolikhet att arbeta inom vårdbranschen i framtiden, men en tradenomexamen kan ta dig in i vilken bransch som helst. Det har blivit populärt att efter tradenomexamen att fortsätta med magisterstudier vid Åbo Akademi, vilket är någonting även jag har gjort. Detta eftersom jag ville bygga vidare på den utbildning och kunskap jag fått från Novia.

Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Absolut! Tradenomexamen från Novia var en förutsättning för att jag skulle kunna söka in till magisterutbildningen inom ekonomi vid Åbo Akademi, eftersom det motsvarar en kandidatutbildning på universitetet. Jag kan inte se några märkbara skillnader i de kunskaper man har om man kommer från en tradenomutbildning jämfört med en kandidatutbildning från universitetet. Jag skulle däremot säga att man har ett bättre know-how om hur saker och ting fungerar i praktiken om man har en tradenomutbildning i bagaget.

Vad saknar du mest från studietiden?

Umgängeskretsen och gemenskapen är någonting som jag definitivt saknar. Man hade hela tiden människor omkring sig och man fick dagligen träffa människor, vilket gjorde att man skapade livslånga vänskapsrelationer och goda nätverk inför framtiden.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

I skrivande stund håller jag på med min pro gradu-avhandling vid Åbo Akademi. Mitt primära mål är att få magisterstudierna klara till sommaren 2022, därefter är det arbetsmarknaden som gäller.