Pia Hotanen, Socionom (högre YH)

Vilken är din bakgrund? pia hotanen alumnintervju

Jag är socionom (YH) och jag har bl.a. arbetat för Finlands Röda Kors som barn- och ungdomsledare, inom barnskyddet, på daghem som barnträdgårdslärare och daghemsföreståndare.

Vad arbetar du nu med?

Jag arbetar som barnomsorgschef, det man ofta talar om som dagvårdschef, i Pargas. Det har jag gjort sedan 2008.

Vad har studierna till socionom (högre YH) tillfört ditt arbete?

Under utbildningen fick jag utveckla nya metoder och verktyg som behövs i mitt arbete samt bredda min kunskap inom området.
Men det viktigaste var nog möjligheten att fördjupa mig i och reflektera kring mitt eget ledarskap. Detta är svårt att hinna med under en kort kurs, så jag uppskattade att detta fick vara en viktig del genom hela utbildningen.

Var ser du dej själv om fem år?

Troligtvis sitter jag kvar på samma post, och det trivs jag bra med.

Åt vem vill du rekommendera utbildningen?

Åt de som arbetar inom liknande område som mig och vill utveckla sitt ledarskap.