Filippa Hellström, Hortonom (YH)

Filippa hellstromFilippa Hellström, naturbruk och miljö

Vem är du?

Jag heter Filippa Hellström och jobbar på Pihavisio Oy som både planerar, grönanlägger och underhåller gårdar.

Varför blev du hortonom?

Före jag blev hortonom var jag trädgårdsmästare och jobbade med att rensa, klippa gräs, plocka rosk och skotta snö på ett fastighetskötselbolag. Jag tyckte om arbetet, men ville hela tiden ha lite mer ansvar. När jag fick en möjlighet att avlösa vår arbetsledare och ännu till tyckte om det ville jag absolut börja rikta in mig på arbetsledning och allt som hör därtill. Det var en kick till att börja studera mera och nästa etapp var hortonom. Och hortonomutbildningen var också nödvändig för att kunna ta till mig arbetsledaruppgiften på grönanläggningssidan på den firma jag jobbade på.

Hurdana arbetsuppgifter har du haft under din arbetskarriär?

Jag har som sagt gjort trädgårdsmästaruppgifter och varit arbetsledare för grönanläggning, men därtill har jag haft titlarna Serviceschef, Kundserviceschef och just nu är det Försäljningschef. Fast titlarna låter fina så har arbetet för det mesta varit lika och innehållit bl.a. arbetsledning, räkning av offerter, rådgivning, fakturering och en he del kontorsuppgifter därtill.

Vad arbetar du med?

Jag är marknadsföringsschef på Pihavisio Oy.

Vad skulle du säga till någon som överväger att bli hortonom?

Fundera inte utan bli det! En hortonom har en stor skala arbetsuppgifter som man kan ge sig in på t.ex. planering både ute och inne, arbetsleding, övervakning, rådgivning, expertis.  Arbetsplatser finns det alltid för duktiga hortonomer. Och den här "grönfamiljen" vi hör till har väldigt roligt både på arbete, föreläsningsdagar mm.