Mikaela Forsberg, Socionom (YH)

mikaela forsbergMikaela Forsberg, socionom (YH)

Vad har du studerat och varför valde du den utbildningen?

Jag har studerat till socionom på Novia i Vasa, med inriktning på socialt arbete, och blev utexaminerad julen 2011. Jag valde utbildningen främst för att jag är intresserad av människor, behöver utmaningar och vill hjälpa andra.

Vad jobbar du med?

Under studietiden jobbade jag som inhoppare på ett barnhem och som familjearbetare. Nu jobbar jag som handledare för ungdomar inom barnskyddet, ett utmanande och väldigt givande arbete!

Vad är det som gör branschen intressant, vad motiverar dig?

Att jobba inom barnskyddet är överlag både intressant och utmanande. Det dyker ständigt upp nya utmaningar som skall lösas. Det som framför allt motiverar mig, är att jag kan bidra till att göra någon annans liv lite bättre.

Hur anser du att studierna förberett dej för arbetslivet?

Pedagogiskt utbildade lärare som dessutom jobbat inom branschen och praktikperioderna var två av de värdefullaste sakerna som studierna gav. Under praktikperioderna fick man en insyn i yrket rent praktiskt, man fick prova på olika branscher. Framför allt gav praktikperioderna möjlighet att skapa ett kontaktnät som är väldigt värdefullt då man kommer ut i arbetslivet.

Var ser du dig själv om fem år?

Om fem år hoppas jag att jag trivs lika bra på min arbetsplats som jag gör idag. Jag hoppas också att jag har blivit ännu mer yrkeskunnig, jag tror att man aldrig blir färdig lärd som socionom, det kommer alltid nya utmaningar. I framtiden kan jag även tänka mig ett förmanskap inom branschen.

Läs mera om utbildningen här