Mikael Nylund, Skogsbruksingenjör (YH) och Skogsbruksingenjör (högre YH)

Nylund Mikael 2 LitenBerätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Jag jobbar som utvecklingschef på företaget N3M Power. Företaget som bland annat bygger elnät, fibernät, vägbelysning och laddstationer för elbilar har ca 60 anställda och verkar i princip i hela södra Finland. Under fjolåret var jag med och startade ett gemensamt bolag mellan tre lokala aktörer. Företaget heter Korttelilataus Oy och säljer infrastruktur och laddningslösningar för elbilsladdning. Där fungerar jag nu som styrelseordförande. Före mitt jobb på N3M jobbade jag som platschef på en folkhögskola i Hangö och innan det som VD för Sjömansro Ab som drev en lägergård och Hostel verksamhet. Så en hel del olika branscher har det blivit och i alla funktioner har det handlat om att utveckla verksamheten, att se framåt på olika möjligheter och förverkliga dem.

Vad är det bästa med ditt yrke

Det bästa med mitt nuvarande jobb är friheten och möjligheten att kunna vara med och påverka och utveckla verksamheten i ett bolag som är förändringsbenäget och har en strävan av att hela tiden utvecklads.

Hur har dina studier på påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Jag tog först examen skogsbruksingenjör vid Novia och flera år senare examen i Master in Natural Resources, Natural Resources Management. Jag har egentligen aldrig jobbat direkt inom det område som min utbildning omfattar men anser ändå att jag har haft mycket nytta av min utbildning, då det i många yrken kanske inte finns en direkt utbildning för just det yrket. Grundfärdigheter som att hitta information och förmåga att ta reda på hur man skall göra saker är viktiga kunskaper som utbildningen förde med sig. I min nuvarande roll ansvarar jag också för företagets miljöarbete och mål att bli Co2 neutral, så där har jag direkt nytta av min utbildning trots att jag inte direkt jobbar i en bransch som omfattar min studieinriktning. Jag skulle säga att all utbildning alltid är till nytta. Arbetslivet är så mångfacetterat att det alltid är stor nytta att kunna olika saker. Speciellt sociala kunskaper och förmågan att kunna jobba med olika typers människor är viktigt.

Vad saknar du mest från studietiden?

Jag saknar den inspiration som lärandet av nya saker ger. Studietiden gav så många olika möjligheter, kunskap om olika områden.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Jag trivs mycket bra på mitt nuvarande jobb så jag har inga konkreta planer just nu. Men jag till min natur en person som hela tiden vill utvecklas och anta nya utmaningar, så man vet ju aldrig. Jag ser positivt på framtiden och väntar med spänning på vad den för med sig.