Mattis Nysand, Agrolog (YH)

Bild1Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Jag jobbar som växtodlingsrådgivare på ProAgria – Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Mitt jobb som rådgivare är väldigt varierande. Bland annat så hör odlingsplanering, stödansökning, besiktning av växtskyddssprutor och utsädesgranskning till arbetsuppgifterna.

Efter att växt upp på en växtodlings och dikogård så har skog och lantbruk sedan barnsben hört till mina intressen. Och efter en avklarad yrkesutbildning inom skogsbruk kändes det naturligt att fortsätta studierna med en lantbruksutbildning på högskolenivå.

Vad är det bästa med ditt yrke

Mångsidigheten och varierande arbetsuppgifter som gör vardagen mera intressant. Man träffar många nya människor och vartefter nya frågor eller funderingar dyker upp utvidgar man sitt eget kunnande. Jag lär sig något nytt varje dag.

Hur har dina studier på påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Studietiden gav en inblick i lantbruksbranschen utanför gårdsnivån som jag redan var bekant med, och det väckte intresse för ett arbete inom rådgivningen eller liknande tjänst. Utbildningen ger en bra grund som man sedan kan bygga vidare på när man kommer ut i arbetslivet. En utbildning möjliggör också att man enklare kan fånga upp ny information och ta den till sig. Därför tycker jag absolut att jag har haft nytta av mina utbildningar.

Vad saknar du mest från studietiden?

Studiekamraterna, livet utanför skolbänken spelar en stor roll i vardagen som studerande.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Framtidsplanerna är att fortsätta arbeta som rådgivare och samtidigt vara aktivt med i arbetet på föräldrarnas gård, och utveckla mitt eget kunnande mer och mer. Erfarenheterna räknar jag med att ha stor nytta av när vi gör generationsväxlar på hemgården.