Mats Lindholm, Skogsbruksingenjör (YH)

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Jag heter Mats Lindholm och jobbar som skogsexpert på Stora Enso i Lojo med området Vichtis, Högfors och Nurmijärvi som ansvarsområde. Arbetet går ut på att köpa virke från kunder samt erbjuda dem skogsskötselpaket och handledning. Arbetet är mångsidigt och jag får umgås med människor, höra deras syn och åsikter gällande deras skog.
Hur jag kom in på skogsbruksingenjörsutbildningen vid Novia var lite som att halka på ett bananskal.

Jag arbetade många år vid Posten och trivdes bra med mitt arbete. År 2015 var det samarbetsförhandlingar och de valde att friställa en stor del av personalen. Sommaren 2017 skulle vara min sista sommar på posten. Jag började titta runt och kollade in olika skolor. Min ursprungliga plan var att börja studera psykologi. Tänkte också samtidigt att det också är bra att söka till andra skolor och att inte sätta alla lycka på att jag skulle få en studieplats på en yrkeshögskola eller ett universitet.

matslindholm2Det var under en promenad i den närliggande skogen som jag aktivt börja tänka på studier inom naturbruk. Där såg jag en skogsarbetare och då kom jag ihåg att jag hade hört om studier till skogsbruksingenjör på Novia i Ekenäs. Utan att tänka något mera djupgående på saken så satte jag in ansökan om studieplats till Novia och skogsbruksingenjör. Ansökningsresultaten börja komma och jag var på en reservplats till psykologi. Novia antagningsbrevet kom och där stod det att jag hade blivit antagen.

Under min studietid vid Novia gjorde jag en del av min praktik i Sverige, som skoglig planerare åt Stora Enso Skog i mellersta Gävleborgs län. Efter den praktiken blev jag erbjuden ett åtta månaders kontrakt på Kopparfors Skogar Ab där jag jobbade i mellersta Gävleborgs län och Norra Värmland som skoglig planerare och skogsskötseluppföljare.

Detta i sin tur ledde till att jag blev erbjuden att bli produktionsledare för Stora Enso Skog i norra Värmland med stationeringsort Torsby. Där jobbade jag sju månader, Stora Enso i Finland hörde av sig till mig och frågade om jag skulle vara intresserad och jobba som skogsexpert. Efter en diskussion angående positionen kom vi överens om att jag kommer ”hem” och börjar jobba hos dem.

Vad är det bästa med ditt yrke

En bra ”Work-Life-Balance” som företaget erbjuder. Problemlösning hos kunder och jag har de bästa arbetskompisarna man kan önska.

Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Studierna och utbildningen lade en bra grund. Det var enkelt att snabbt komma in i arbetslivet och börja jobba. Ett företag nämnde att de gärna vill ha fler från Novia då grunderna är så bra och de utexaminerade är klara för arbetslivet. Allt jag behövde av utrusning och sedan var jag mer eller mindre självgående.

Att vara utbytesstuderande till Nederländerna och studera tropiska trädslag har även öppnat vissa dörrar som jag inte ens visste fanns.

Vad saknar du mest från studietiden?

Studiekompisarna, med dem gick vi igenom allt man kan under studietiden. Nervositeten inför tentamina och sedan glädjen över att lyckas eller sorgen över att misslyckas.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Jag vill inte fundera allt för mycket på framtiden. Mycket kan hända och man vet aldrig vilket erbjudanden som kan dyka upp. Och om det kommer någon som är intressant tjänst så sätter jag in en ansökan. Vem vet vart jag hamnar näst. Skulle vara kul att exempelvis åka till Brasilien och jobba där en tid.