Kristoffer Jansson, Ingenjör (YH) datateknik, Ingenjör (högre YH) teknologibaserat ledarskap

Kristoffer Jansson1 320 pxKristoffer Jansson, från Korsholm är utexaminerad ingenjör (YH) inom informationsteknik från Yrkeshögskolan Novia. Efter examen har han kompletterat sina studier med högre yrkeshögskoleexamen inom teknologibaserat ledarskap.

Kristoffer har utsetts till koordinator för energiklustret EnergyVaasas kommunikation och marknadsföring. Han började på VASEK i februari 2019. 

Kristoffer kommer från posten som teknologimanager vid Vasaföretaget UpCode, där han under 12 år har varit i projektledningsuppgifter och ansvarat bland annat för internationella kundrelationer, produktutveckling och helhetsleveranser av system. Han har till exempel ansvarat för arrangemangen för TEDxVasa. Han jobbar nu med med arrangemangen för EnergyWeek som ordnas i mars 2019.

– Det finns gott om innovation och ett starkt energikluster i Vasaregionen, vilket gör att sysselsättningsgraden är hög och nyutexaminerade hittar arbete snabbt. Regionen har ett ständigt behov av studerande och kunnig arbetskraft. Regionens energiteknologiska kunnande lockar också nya företag för att etablera sig och bli en del av energiklustret. TEDxVasa var ett sätt att få Vasaregionen på kartan och min nya uppgift känns som ett naturligt sätt att fortsätta med detta arbete.

Communications & Brand Manager ska marknadsföra regionen speciellt som ett kompetenscentrum för energiteknologi samt leda och koordinera det årligen återkommande internationella evenemanget EnergyWeek.

Här kan du läsa mer om Novias teknikutbildningar på Bachelor och Masternivå.