Jenna Turpeinen, Tradenom (YH)

Jenna TurpeinenBerätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval.

Jag blev färdig tradenom från Yrkeshögskolan Novia år 2021. I stället för att rikta mig mot arbetslivet, hade jag redan i början av mina studier bestämt mig att jag ville pröva komma in vid Åbo Akademi för fortsatta studier till magister inom marknadsföring. Tack vare bra vitsord, examensarbete och ett bra motiveringsbrev kom jag in, och här är jag nu. Jag är väldigt ambitiös, så att söka vidare till en högre utbildning var ganska naturligt. Studierna vid Åbo Akademi är ganska tuffa, men bara man vill något och är färdig för att arbeta för det, är vad som helst möjligt.

Vad är det bra med fortsatta studier?

Bästa med fortsatta studier är att det känns att man verkligen får en fördjupad förståelse ovanpå den goda grunden man redan hade från Novia.
Jag litade inte på att jag skulle lära mig så här mycket nytt som jag gjort, och det känns att jag redan kan implementera en del av teorin redan i det här skedet.

Hur har dina studier på påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Som jag redan nämnde ovan, gav Novia en väldigt bra grund för magisterstudierna vid Åbo Akademi. Tack vare Novia hade jag också chansen att söka vidare samt tillräckligt bra meriter för att komma in.

Vad saknar du mest från studietiden?

Ingenting. Jag lever ju det underbara studielivet ännu ;)

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Första etappen i arbetslivet kommer säkert att vara att gå med i familjeföretaget och styra den med familjen. Jag hoppas att jag skulle få arbeta i något skede av mitt liv med en tech- eller spelföretags marknadsföring. Jag är också väldigt intresserad i branding, och har t.o.m. lekt med tanken att doktorera i ämnet. Men i grund och botten vill jag ha ett arbete som jag trivs i.