Jami Pirttimäki, Skogsbruksingenjör (YH)

Bakgrund jami pirttimaki

Jag heter Jami Pirttimäki och bor i Lappfjärd, Kristinestad. Jag blev student från Kristinestads gymnasium 2013 och efter militärtjänstgöringen inledde jag mina studier till skogsbruksingenjör. Före studierna hade jag inte mycket erfarenhet av branschen men detta fick jag i samband med praktikperioderna och arbete vid sidan om studierna.

Varför valde du att studera till skogsbruksingenjör (YH)?

Även om studievalet inte var självklart långt på förhand så kändes utbildningen ganska naturlig eftersom att jag trivs utomhus och är intresserad av jakt. Dessutom hade jag en bekant som studerade samma ämne och rekommenderade mig utbildningen.

Vad var det bästa med utbildningen?

Bäst var absolut mångsidigheten och att en stor del av utbildningen genomfördes utomhus. Studierna var både teoretiska och praktiska, ibland studerade vi ekonomi och ibland körde vi skogsmaskin. Eftersom att vi var liten grupp tycker jag också att vi hade ganska bra sammanhållning, vilket var bra.

Vad jobbar du med idag?

Idag jobbar jag som väg- och dikesansvarig på Skogsvårdsföreningen Österbotten. I mitt arbete planerar jag och förverkligar olika dikningsprojekt samt både byggande av nya vägar och grundförbättringar av gamla vägar. Arbetet är mycket mångsidigt, man ser mycket och träffar många nya människor.

Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete?

Utbildningen har gett mig en bra grund som jag kunnat bredda i samband med arbetet.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Jag har inga speciella framtidsplaner just nu utan jobbar gärna med mina nuvarande arbetsuppgifter.

 

Här kan du läsa mer om utbildningen.