Ida Holmlund, Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik

Berätta lite om din bakgrund

CaptureJag började studera till byggnadsingenjör vid Novia i Raseborg efter mina gymnasiestudier på Kimitoön. Efter studenten tog jag ett mellanår och reste runt i Australien och Nya Zeeland. Det gav mig ny energi och inspiration till att påbörja mina studier vid Novia. Jag har alltid varit praktiskt lagd och kommit fram till lösningar genom praktiskt tänkande och utförande. Byggnadsbranschen intresserade mig eftersom den verkade utmanande samtidigt som man får möjligheten att se hur arbetet fortskrider och tar form. Jag avlade min byggnadsingenjörsexamen vid Novia vintern 2019. 

Berätta lite om dina studier vid Novia

Under mina studier i Novia uppskattade jag det praktiska tänkandet och hur man kunde relatera uppgifterna till det verkliga arbetslivet. Varje år ökade kraven och vi lärde oss lösa olika konstruktionsproblem i olika ämnesområden. 

Redan under det första skolåret fick vi ansvara för att hitta en lämplig praktikplats. Jag arbetade som timmerman vid en mindre byggnadsfirma i Raseborg och fick en grundläggande förståelse för husbyggnad. De andra praktiktillfällena praktiserade jag på en kommunal fastighetsavdelning och på ett ingenjörs- och arkitektkontor där jag fortfarande arbetar under somrarna.

Under mina två första år vid Novia växte mitt intresse för den rumsliga utformningen av byggnader allt större och jag började studera till arkitekt vid Umeå universitet. Jag såg snabbt värdet i mina ingenjörsstudier och bestämde mig för att på bästa sätt kombinera dem med mina arkitektstudier. Jag fortsatte på så sätt att studera vid Novia parallellt med Umeå universitet.

På vilket sätt har du haft nytta av utbildningen?

Ingenjörsstudierna har gett mig grundkunskaper som gjort att jag känt mig säkrare då jag arbetat med ny- och ombyggnationer. Då jag rört mig ute på byggarbetsplatser har det varit viktigt att kunna förstå och kommunicera olika lösningar på plats. Kommunikation är en av de viktigaste delarna inom branschen för att smidigt kunna arbeta med olika discipliner.

Mitt slutarbete vid Novia handlade om höga träkonstruktioner. Kurserna på Novia inom trä och mina studier i Umeå inspirerade mig till att skriva ett slutarbete inom området. Jag arbetade i Umeå med projekt som behandlade träkonstruktioner och kunde på så sätt koppla dem samman. Eftersom byggnadsbranschen har ett stort inflytande på miljön så var det klart för mig att arbeta inom området för att ta reda på hur vi kan främja en hållbar utveckling och påskynda en förändring i samhället. Arbetet gav mig en djupare förståelse för ämnet och jag hoppas kunna arbeta med ämnet då jag blir klar med mina studier i Umeå.

Vad gör du idag?

Våren 2021 siktar jag på att avlägga min magisterexamen inom arkitektur vid Umeå universitet. Jag arbetar fortfarande på arkitekt-/ingenjörskontoret i Åbo som jag senast praktiserade för. Möjligheten att få jobba på en arbetsplats där flera discipliner finns under samma tak gör arbetet roligare och smidigare, så jag hoppas få arbeta i liknande miljöer i framtiden. Att komma fram till lösningar med dem man jobbar med är bland de roligaste delarna i arbetet. Jag tror att man på så sätt kan planera ett mångsidigare och mer hållbart samhälle.