Gunnel Englund, Skogsbruksingenjör

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

För tillfället (januari 2022) fungerar jag som projektledare på Yrkeshögskolan Novia för projektet Välmående av vilt-Hyvinvointia riistasta. Projektet startade år 2019 och avslutas för min del 31.1.2022. Innan det hade jag anställning i drygt tjugo år inom skogsbranschen med början hos Finlands skogscentral och på slutet hos OTSO Skogstjänster. Mina arbetsuppgifter gällde ”tunga skogsförbättringsarbeten”, dvs vägar och dikningar. Arbetsuppgifterna varierade, jag hade i början helhetsansvar och skötte allt från marknadsföring av projekt till att planera och verkställa dem. De sista åren fungerade jag som operatör, och hade ansvar mot entreprenörer och skötte om så projekt blev verkställda. Hade också tidvis hand om inskolning av nya anställda samt fick ansvar för att olika projekt kunde slutföras.
Som privatperson är jag också företagare inom jord-, skogsbruk samt förädling och gårdsturism. Har en gård ute i Borgå skärgård där jag odlar spannmål, potatis, grönsaker, bär och frukt. Så gott som allt säljs direkt till kunden eller vidareförädlas först och säljs därefter. Har ett livsmedelsgodkänt kök på gården där bröd, bakverk, sylt och saft tillverkas. Tar också emot kunder som önskar en guidad naturupplevelse eller en smakupplevelse med lokala produkter.

Gunnel englundEftersom jag är uppvuxen i skärgården har jag alltid levt i och av naturen och det var för mig ett självklart val att jord- och skogsbruk skulle ingå i mitt arbetsliv. Är dessutom jägare och anser att genom att få sin mat direkt från naturen, leva av skogen och använda sig av de naturresurser vi har i vårt land kan vi med gott samvete prata om hållbar livsstil! 

Vad är det bästa med ditt yrke

Det bästa med mina yrkesval är att leva av och med naturen, få träffa och samarbeta med andra människor, kunna delvis själv kunna planera och organisera sitt arbete och känna att man kan påverka och föra samhället framåt.

Hur har dina studier på påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Naturligtvis har jag haft nytta av min utbildning. Avslutade mina studier första gången som skogsbrukstekniker, fick inte genast arbete som motsvarade utbildningen, arbetade drygt fem år inom sågindustrin och utbildade mig via vuxenstudier till skogsbruksingenjör vid Novia och efter det har jag haft fast tjänst.

Vad saknar du mest från studietiden?

Kompisar från olika håll i landet.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Fortsätter utveckla mitt eget företag, eftersom utvecklandet av verksamheten kostar en hel del pengar och delvis är kraftigt säsongbetonat, hör jag mig för i min omgivning efter tillfälliga, kortvariga, deltids eller projektbaserade uppgifter som kunde underlätta min privata ekonomi och via vilka jag kan upprätthålla mina kunskaper och det sociala nätverket.
Det som är klart i skrivande stund så är att jag kommer att fungera bland annat som frilands-skribent för en tidning samt fungera som extrahjälp på en lågstadieskola.