David Mullo, Tradenom (YH),

Bakgrund david mullo

Min bakgrund i ett nötskal skulle kunna summeras av marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. Redan under högstadiet fattade jag ett stort intresse för marknadsföring. Därför valde jag istället för gymnasiet och teori att studera till merkonom genom en praktisk utbildning och med marknadsföring som “huvudämne”. Mina merkonomstudier fungerade som en bra brygga till fortsatta studier inom företagsekonomi vid Novia, var jag inledde studierna 2010. Jag hade även några olika studieplatser i Stockholm, men valde att stanna i Åbo. Till en början studerade jag flitigt och gjorde kurser med alla tre årskurser samtidigt. Planen var att avklara studierna så snabbt som möjligt. Vid något skede började jag ändå jobba på sidan om studierna. Samtidigt blev jag även aktiv i Boost Turku, var jag senare fungerade som ordförande. Efter tre aktiva studieår och totalt fem år, kunde jag äntligen ta ut mitt betyg och titulera mig tradenom på nyåret 2015. En av höjdpunkterna vid Novia var att bli utsedd till årets tradenomstuderande 2012. På sidan om studierna jobbade jag bland annat för Stora Enso och ID BBN med marknadsföring och försäljning. Jag var även delägare i ett företag som byggde skräddarsydda elcyklar på sidan om studierna. Efter studierna kände jag ett behov av att lära mig försäljning bättre och började därför jobba för Mobiilimarkkinointi Routa med B2B-försäljning. Sakta men säkert kallade ändå skolbänken igen genom intresset för att studera till magister på Åbo Akademi. Studierna på Åbo Akademi inledde jag 2016 på hösten och magister kunde jag kalla mig själv på våren 2018.

Varför valde du att studera till tradenom (YH), företagsekonomi?

Novia var ett naturligt val för mig efter andra stadiet. Som en praktisk människa känner jag att jag kan lära mig bäst genom att få göra saker själv istället för att sitta på föreläsningar och göra anteckningar samt läsa innantill till tentamen. Novia hade även precis infört ett nytt mera praktiskt inlärningssystem som tilltalade mig i allt högre grad.

Vad jobbar du med idag?

På sidan om mina studier vid Åbo Akademi började jag arbeta på ett teknologiföretag i Åbo som heter Vaadin. På Vaadin erbjuder vi open-source software user interface (UI) lösningar åt företag runt om i världen. Mina arbetsuppgifter som Business Analyst är varierande, men kort och gott jobbar jag med analys, försäljning och marknadsföring. En stor del av dagen går även åt till att förbättra dessa processer.

Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete?

Studierna vid Novia har gett mig mycket med tanke på min karriär. Under själva studietiden insåg jag inte direkt nyttan med alla studiehelheter, men efter studierna när jag "hittade" den röda tråden, så insåg jag vilken inlärningskurva jag gått igenom under mina studier. Överlägset största nyttorna jag tagit med mig från Novia är:
Kommunikation: sättet att kommunicera och lyssna. Ett problem med kommunikation är att människor lyssnar för att svara, istället för att lyssna för att förstå. Det är något Novia inte lär ut.
Självsäkerhet: genom att grunda andelslag måste var och en våga ta steget utanför sin bekvämlighetszon och ta tag i saker. Det samma händer även i dagsläget ute i arbetslivet.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

I framtiden kommer jag grunda eget företag igen samtidigt som jag är aktiv i vårt familjeföretag. Utöver det ser jag på mitt liv som en evig inlärningskurva vilket betyder att jag ännu kommer gå många skolningar av olika slag.

Varför skulle du rekommendera utbildningen åt andra?

Jag skulle rekommendera Novia åt andra likasinnade. Tack vare Novia har jag hunnit uppleva mycket. Skulle våga tro att jag har haft större nytta av att studera till tradenom och efter det till magister, istället för att först studera till kandidat och senare till magister. Eftersom de flesta arbeten görs i praktiken så är det bra med en praktisk utbildning som förbereder studerande att ta steget ut i arbetslivet.

 

Här kan du läsa mer om utbildningen.