Christian Ekblad, ingenjör (YH), byggnadsteknik och samhällsteknik och (högre YH)

Varför valde du att studera till byggnadsingenjör/Högre YH - Teknologibaserat ledarskap?

Jag blev intresserad av byggande via olika sommarjobb vid bl.a. hemkommunen Vörås byggnadskontor och vid olika elementhustillverkare. Jag var under högstadie- och gymnasietiden intresserad av matematik, men kände ändå att jag inte ville fortsätta mina studier med enbart matematik, så jag valde att studera på svenska i Vasa och då kändes byggnadsteknik som ett logiskt val och senare blev det inriktningen konstruktionsteknik.
I arbetslivet efter studierna började jag jobba från grunden inom planeringen; jag lärde mig hur dataprogrammen används i företaget, vad är organisationsmodellen och företagsprocesserna. Under prövotiden hann jag nog jobba lite med konstruktörsuppgifter, men snabbt blev jag tilldelad projektkoordinerings samt projektledningsuppgifter som jag sysslade med då i ca fem år. Jag insåg under den tiden att jag trivdes med detta så när Novias brev om Högre YH studie ramlade in genom postlådan bestämde jag mig att ta chansen att utöka min kunskap inom projektledning.

Vad var det bästa med utbildningen?


Byggnadsingenjör:

Med några erfarenhetsår på nacken kan jag nu säga att möjligheterna i utbildningen till att se praktik och teori gå ihop. I mitt fall hänvisar jag till Technobothnia och de labbar vi kunnat göra för att bekräfta våra beräkningar. Medger dock att labbrapporter var tunga att skriva :)

Högre YH: 

Självkännedomen/insikten ökade med bra lärare, föreläsare samt klasskamrater vilka hade diverse bakgrunder och mycket erfarenheter. Gruppdiskussionerna gav mig bekräftade min uppfattning att man är inte ensam om de utmaningar man möter i projektvärlden och jag fick många goda tips om hur dessa kan bemötas/lösas.

Vad jobbar du med idag?


Jag jobbar vid en konsultfirma som heter Citec Oy Ab och jag leder det sammanställda byggplaneringsteamet för olika projekt inom industri och energisektorn. Min huvuduppgift är att skapa den bästa förutsättningen för min grupp och samarbetspartners för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Jag skall också samtidigt leda projektet och proaktivt jobba för att hålla oss inom projektets ramar såsom tid, budget, kvalité och omfattning.

Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete?


Ingenjörsutbildningen gav mig ett brett utbud inom de olika konstruktionsmaterialen och därmed en större möjlighet kunna hitta min första arbetsplats efter slutförda studier. Grunderna i de olika dataprogrammen, statiska beräkningar samt samarbeta i grupp har varit en värdefull grund som jag har byggt vidare på under min arbetskarriär.

Högre YH - Teknologibaserat ledarskap gav mig en bekräftelse om vad jag redan då hunnit erfara från mina arbetsuppgifter inom projektledning och jag fick lära mig mycket om vad driver människor.

Varför skulle du rekommendera utbildningen?


Trots att jag studerade till byggnadskonstruktör vi Svenska yrkeshögskolan och utexaminerades på våren 2007 (våren innan Novia bildades) så vill jag tro att yrkeshögskolan håller samma diverse kursutbud som förut. Jag är glad över möjligheten att jag fick fördjupa mina kunskaper inom t.ex. byggnadsmekanik och konstruktionsteknik inom olika material. Jag rekommenderar redan nu till alla studeranden att ta en titt på kraven på studiepoäng inom olika ämnen för att senare kunna söka t.ex. FISEs kompetensintyg och därmed ta möjligheten använda yrkeshögskolans kursutbud.
Högre YH - Teknologibaserat ledarskap rekommenderar jag starkt för den ökade självkännedomen jag fick. Jag ser detta också som ett bra komplement till en ingenjörsexamen var man lärde sig samarbete och nu lärde man sig att leda.