Björn Nygård, Ingenjör (YH), produktionsekonomi, Ingenjör (YH), elektronik och Ingenjör (högre YH) inom Teknologibaserat ledarskap

Bjorn NygardBerätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Jag arbetar idag som global divisionschef för process-, mekaniska- och säkerhets projektplanering och hantering på ett stort internationellt företag i Vasa som sysslar med energilösningar. Jag tog min examen i produktionsekonomi (YH) från Novia 1995. Under min karriär har jag arbetat både med planering och projekthantering i olika positioner med energilösningar, både till sjöss och till land, i alla världsdelar under åren. År 2004 tog jag även examen i teknologibaserat ledarskap (högre YH) från Novia. Både utbildningen och min karriär har mer baserat på slumpen och på vad jag tycker om att göra för tillfället. Produktionsekonomi valde jag på grund av att jag kunde kombinera Teknik med ekonomi. Teknologibaserat ledarskap (högre YH) valde jag senare för att jag ville lära mig mer om ledarskapsteori och få höra andras åsikter och erfarenheter efter att jag själv varit chef många år. Detta gav mig mer säkerhet i att vara chef.

Vad är det bästa med ditt yrke

Bästa med yrket är att ingen dag är lik den andra. Arbetet har också stor frihet fast det samtidigt kräver stort ansvar. En annan bra sak är att man träffar personer med olika bakgrund och att man lär sig något nytt hela tiden. Dessutom får jag hela tiden kombinera alla mina kunskapsområden i arbetet.

Hur har dina studier på påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Mitt val av yrken har varit mer av en slump och största delen av saker som jag sysslat med har jag lärt i arbetet men utan den fantastiska grund som speciellt skolan gav, skulle jag inte vara den person som jag är idag. Beslutet att kombinera teknik och ekonomi har gett mig mera möjligheter att välja arbeten som jag tyckt varit intressanta. Utbildningen har också gjort det lättare att bli förstådd av bägge ekonomer och ingenjörer

Vad saknar du mest från studietiden?

Fantastisk tid med lite bekymmer och fina studiekamrater som man lärde känna, som hade ganska samma värderingar som en själv. Saker som man ser tillbaka på med värme var också att börja bo själv, rå på sig själv, fester och andra aktiviteter.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Hur framtiden ser ut är inget som jag planerar allt för mycket. Är ganska spontan och när jag väl bestämt mig går det fort. Trivs bra med arbetet för tillfället där jag har möjlighet att arbeta med saker som ligger nära mitt hjärta och samtidigt ha roligt på vägen. Anser mig som chef vara ansvarig för personalens trivsel, se potential i dem och hjälpa dem att ta fram deras starka sidor och utveckla dem vidare. Anser att vi går mot en framtid med mer specialisering där alla anställda är ledare, som är själv ansvariga för att göra egna kloka beslut som inkluderar mycket empati. Detta leder till ett mer hållbart samhälle i framtiden.