Atte Kymäläinen, Tradenom (YH)

Atte kymalainenBerätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Jag jobbar som kommunikationsspecialist på Veritas Pensionsförsäkring. Till mina uppgifter hör främst extern kommunikation på finska, svenska och engelska via hemsidan och sociala medier, översättning, fotografering, videoproduktion, editering samt koordinering av evenemang. Våren 2021 ansökte jag om praktikplats på Veritas som en del av mina tradenomstudier, och till min lycka hade Veritas möjlighet att anställa mig som kommunikationspraktikant. Då praktiken småningom led mot sitt slut passade jag på att fråga ifall jag kunde fortsätta som sommararbetare på kommunikationen. Så blev det. Under sommaren öppnades en rekrytering av en kommunikationsspecialist, en fast anställning med de ansvarsuppgifter jag arbetat med i flera månader, strax efter att jag utexaminerades som tradenom? Det kändes för bra för att vara sant, jag beslöt mig för att ansöka direkt. I rekryteringen ingick utvärderingar och intervjuer med olika chefer och direktörer. Då processen väl var klar meddelade kommunikationschefen mig att jag blivit vald.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Det bästa med mitt arbete är förstås den gemenskap jag får förverkliga mina idéer i. Jag jobbar med underbara kollegor som stöder mig i att planera och förverkliga professionellt och fungerande material till kommunikationen.

Hur har dina studier på påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Ärligt talat hade jag ingen aning under studietiden var jag kommer att hitta min plats på arbetsmarknaden. Däremot fick jag tipset egentligen via Novia och blev intresserad av Veritas som arbetsgivare. Tradenomutbildningen i Åbo går främst ut på grupparbeten och jag tror definitivt att de färdigheter man samlar åt sig via dessa grupparbeten har bidragit på ett positivt sätt till min yrkesprofil.

Vad saknar du mest från studietiden?

Sammanhållningen. Jag blev utexaminerad under pandemin vilket betyder att mycket blev på hälft vad som kommer till studieevenemang och umgänge med studiekompisar. Visst har jag kontakt med flera jag bekantat mig med under studietiden, jag har till och med hittat nära vänner som jag umgås med och som jag hoppas kommer att finnas länge i mitt liv. Men yrket som tradenom handlar mycket om att nätverka och träffa människor, och mycket av arbetet görs tillsammans med någon. Tyvärr är det så att en stor del av den sociala aspekten försvinner då man enbart umgås via digitala kanaler. Man ringer upp, säger det man har att säga och avslutar.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Som barn har jag tydligen sagt att jag vill bli miljonär då jag blir stor, men dit är det en bit ännu. Svårt att säga. Jag trivs där jag är nu, men jag lär mig gärna nya saker och utvecklar gärna mitt kunnande och önskar att jag också småningom får mer ansvar och kanske någon dag kan arbeta som en uppskattad och inspirerande ledare.