Vaasan energiainstituutti

Energia-alan osaajien keskittymä

Vaasan seudulla toimii merkittävä osa Suomen energiaklusterista; alueella sijaitsevien lukuisten alan teollisuusyritysten lisäksi monipuolista energia-alan osaamista löytyy myös paikallisista oppilaitoksista. Vaasan energiainstituutti (VEI) on Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan, teknillisen tiedekunnan ja Levón-instituutin yhdessä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kanssa perustama energia-alan osaamisen yhdistävä yhteistyöorganisaatio.

Tehtävä ja osaamisalueet

Vaasan energiainstituutin tehtävänä on tarjota energia-alan tutkimus- markkinointi-, konsultointi- ja täydennyskoulutuspalveluita alan toimijoille alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Energiainstituutin osaamisessa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kaupallinen ja teknillinen osaaminen.
Painopisteet: markkinat, tekniikka ja uusiutuvat energialähteet. Vahvan perustan muodostavat energiamarkkinoihin liittyvä pitkäaikainen ja kansainvälisesti tunnustettu osaaminen sekä energiayhtiöiden verkkoliiketoiminnan, erityisesti logistiikan tehokkuuden pitkäaikainen kansainvälisesti suuntautunut tutkimusperinne.

Energiatekniikassa painopistealueena ovat erityisesti sähköenergiajärjestelmät kattaen myös niihin liittyvät automaatio-, tieto- ja tietoliikennetekniikan sovellukset sekä diesel- ja kaasumoottorit. VEI edistää kestävään kehitykseen perustuvia energia-alan ratkaisuja ja erityisesti tehokkaita, kilpailtuja energiamarkkinoita sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Energiatekniikan valtakunnallinen osaamiskeskus on Vaasassa, jonka alueella on merkittävästi teollisuutta ja teollista kehitystoimintaa. Vaasassa on lisäksi eri koulutusyksiköitä ja -ohjelmia, joissa on keskitytty energiaan liittyvien aiheiden tutkimiseen.

Vaasan energiainstituutin osat

Energiainstituutti kokoaa yhteen energia-alan taitajat Vaasan yliopistosta (Levón -instituutti, Teknillinen tiedekunta ja VaasaEMG) sekä Vaasan ammattikorkeakoulusta ja Yrkehögskolan Noviasta. Vaasan energiainstituutin toiminnasta vastaa johtoryhmä, johon kuuluu edustaja jokaisesta mukana olevasta yksiköstä. Lue lisää www.vei.fi