Merenkulun simulointi

Meriliikenne kasvaa ja alukset nopeutuvat, kun taas energiankulutus on minimoitava. Kognitiivinen kuormitus lisääntyy ja siltatöiden vaatimuksia kiristetään samaan aikaan kun miehistöstön kokoonpanot muuttuvat monikulttuurisiksi ja pienemmiksi.

Varmistaaksemme, että merellä tapahtuva työ tapahtuu turvallisesti ja uusien kriteerien mukaisesti, tarvitaan uusia työrutiineja, tekniikoita ja parempia työkaluja. Erityisesti jäänavigoinnin, turvallisen navigoinnin ja joustavuuden tuntemus on tärkeää. Näitä alueita voidaan rakentaa ja testata merenkulun simuloinnilla.

Painopisteemme:

  • Vahvaa osaamista ja hyvät edellytykset kehitykselle ja innovoinnille simuloidussa ympäristössä. Tutkimuksemme on tärkeä osa alan koulutus- ja kehitystyötä pääasiassa kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • Vahva yhteistyö suomalaisissa merenkulun klustereissa (mukaan lukien laivanrakennus, alihankkijat, viranomaiset, varustamot jne.).
  • Yhteistyö muiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa merenkulun kanssa, jotta Novian merenkulun henkilöstön tietämys ja infrastruktuuri hyödynnetään täysimääräisesti.
  • Vahva rooli asianmukaisena testausympäristönä instrumentti- ja ohjelmistovalmistajille.

Lue lisää hankkeistamme ja julkaisuistamme  ruotsinkielisiltä verkkosivuiltamme.