Kestävä energiateknologia

Ympäristövaikutusten minimointi ja energiatehokkuuden lisääminen tarkoittaa keskittymistä tiettyihin energiantuotantoihin, jakeluun ja käyttöön. Keskitymme kestäviin, uusiin teknologiohin, joilla parannetaan energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian määrää. Tämä onnistuu systemaattisella ajattelulla, usein monialaisesta näkökulmasta ja yhteistyössä Novian muiden painopistealueiden kanssa.

Työskentelemme monipuolisilla laitteilla ja poikkeuksellisella tietämyksellä sekä mittaustekniikassa että analyysissä. Ympäristökysymyksiä käsitellään eri näkökulmista keskittyen paikalliseen ympäristöön. Erityisesti sisätilojen ympäristötutkimuksella on näkyvä rooli energiatehokkaissa ja älykkäissä rakennuksissa. Toinen tärkeä alue on ravinteiden kierros, jossa biokaasututkimus on tulevaisuuden prioriteetti. Tuulivoima-alalla Novia UAS on jo arvostettu pelaaja.

Painopisteemme:

  • Vahva perusta kansainvälisesti tunnustetulla Vaasan seudun energiaklusterilla.
  • Sisältää laajan tietämyksen mittaus- ja näytteenottotekniikasta, sekä monimuuttujien tiedonhallinnasta värähtöspektroskopiassa ja tuulen mittauksessa.
  • Kehittää uusia menetelmiä uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön, missä hajautetut ja kestävät energiajärjestelmät kattavat kaikki älykkäät järjestelmäratkaisut.

Lue lisää hankkeistamme ja julkaisuistamme vierailemalla ruotsinkielisiltä verkkosivuilla.