22.5.2017

Tuuli kuljettaa nuoret muuttolinnut kaikkiin Afrikan kolkkiin

Brunell IMG 4920

Uusi tutkimus paljastaa nyt, miten samalla rajatulla alueella Euroopassa syntyneet linnut levittäytyvät ympäri Afrikkaa talven aikana. Proceedings of the Royal Society B –sarjassa julkaistu tutkimus osoittaa, että lintuyksilöiden talvehtimispaikat Afrikassa määräytyvät pitkälti niiden ensimmäisen syysmuuton aikana kohtaamien tuuliolosuhteiden mukaan.

Tähän asti on ollut vain vähän tietoa siitä, miten nuoret linnut oppivat muuttamaan. Koska nuorten muuttolintujen kuolleisuus on tavallisesti korkea, ovat useimmat aiemmat tutkimukset kiinnittäneet lähettimiä aikuisiin yksilöihin, joilla on tuntuvasti suurempi todennäköisyys selvitä. Tässä tutkimuksessa varustettiin sitä vastoin 31 nuorta mehiläishaukkaa satelliittilähettimillä ja niiden ensimmäistä muuttomatkaa seurattiin talvehtimisalueille Afrikkaan Saharan eteläpuolelle.

Yli 3300 kilometrin päässä toisistaan
Patrik Byholm, tutkimuksen alullepanija selittää: “Lounais-Suomessa lähettimen saaneista mehiläishaukoista 24 selvisi vaarallisesta matkastaan Afrikkaan. Ne asettuivat alueelle, joka rajautui lännessä Maliin ja idässä Kongoon. Etäisyys läntisimmän ja itäisimmän linnun välillä oli yli 3300 km.” Nämä suuret maantieteelliset erot selittyvät isolta osin sivutuulilla, joita haukat kohtasivat pohjoisempana matkallaan. “Huomasimme myös, että jotkut yksilöt poikkesivat tyypillisiltä muuttoreiteiltä ohittaakseen esteitä kuten Itämeren tai Välimeren. Näissä tapauksissa ne päätyivät enemmän länteen tai itään kuin mitä tuuliolosuhteiden perusteella olisi odotettu.”

Tuuli ratkaisee
Tämä tutkimus auttaa ymmärtämään, miksi muutaman kilometrin etäisyydellä toisistaan pesivät muuttolinnut levittäytyvät tuhansien kilometrien leveydelle itä-länsisuunnassa talvehtimisalueellaan Afrikassa. Byholm: “Tuulten mukana kulkeminen voi vaikuttaa riskialttiilta nuorelle linnulle sen ensimmäisellä syysmuutolla. Tämä strategia on kuitenkin kehittynyt aikana, jolloin muuttolinnuille oli tarjolla enemmän sopivia elinympäristöjä kuin nyt. Tutkimuksen tulokset korostavatkin entisestään, kuinka tärkeää on säilyttää muuttolintujen elinympäristöjä koko Afrikan alueella yksittäisten suojelukohteiden sijaan.”

Tutkimuksen suorittavat tutkijat työskentelevät paikoissa Yrkehögskolan Novia, University of Amsterdam ja Helsingin Yliopisto.

Yhteydenotot: Patrik Byholm, patrik.byholm@novia.fi, p. 044-4498293

Alkuperäisjulkaisu: W.M.G. Vansteelant, J.Kekkonen & P. Byholm: Wind Conditions and Geography Shape the First Outbound Migration of Juvenile Honey Buzzard and their Distribution across Sub-Saharan Africa, in: Proceedings of the Royal Society B.

IvarSven PatrikByholm2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaksi nuorta mehiläishaukkaa pesässään. Kuva: Patrik Byholm

roosa3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuori mehiläishaukka on saanut juuri lähettimen selkäänsä. Kuva: Annika Rossi

Brunell IMG 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuori mehiläishaukka ensimmäisen muuttomatkansa alussa. Huomaa satelliittilähettimen antenni linnun selässä.
Kuva: Jukka Brunell

Siirry "Projektilehdistötiedotteet"-sivulle