6.10.2016

Ammattikorkeakoulut tukevat yhdessä yrityksiä innovaatiotarpeissa

YH innovationssedel sve

Ammattikorkeakoulut tarjoavat yhteistyössä yrityksille palveluita ja tuotteita innovaatiotoiminnan tukemiseen. Yritys saa tarvitsemaansa tukea kaikkiin toimintansa kehittämisen tai innovaatioprosessin vaiheisiin. Saavutettavuuden helpottamiseksi ammattikorkeakoulut ovat koonneet yhteisesti tarjolla olevia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintansa tuotteita ja palveluita Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n sivuille.

Innovaatioseteli logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekes avasi erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun innovaatiosetelin haun 3.10.2016. Innovaatiosetelin avulla yritys voi kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan sekä hankkia palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Innovaatiosetelillä hankittavat palvelut ovat ammattikorkeakoulujen ydinosaamisalueita ja ammattikorkeakoulut voivat tarjota vahvan osaamisensa ja infrastruktuurinsa yritysten kehitystyön käyttöön. Palvelut on mahdollista räätälöidä ketterästi yrityksen tarpeen mukaan. Vahvuutena ovat ammattikorkeakoulujen erikoistunut laaja-alainen osaaminen, kehittyneet laitteistot ja monipuoliset verkostot, joita tarjotaan myös yritysten hyödynnettäväksi.

Ammattikorkeakoulujen yhteistyön tavoitteena on tuoda yrityksille paremmin saavutettavaksi tieto eri alueiden ja alojen laajasta palveluvalikoimasta sekä helpottaa tarvittavan erikoistuneen osaamisen löytämistä. Yritys voi olla yhteydessä oman alueensa ammattikorkeakouluun, joka auttaa heitä löytämään tarpeisiin vastaavaa osaamista tai palvelua. Ammattikorkeakoulujen osaamisella ja palveluilla yritys voi kehittää tuotteitaan kaikissa ketjun vaiheissa – oli kyse uuden testauksesta, kehitetyn idean kaupallistamisesta tai palveluprosessin digitalisoimisesta.

Lisätietoja:
Arene ry: http://arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/tki-toiminta/innovaatioseteli
Tekesin innovaatiosetelisivu: http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli

Siirry "Projektilehdistötiedotteet"-sivulle