Samverkan och tjänster inom forskning och utveckling

För att fånga upp goda idéer och fina initiativ som stärker utvecklingen på de orter där vi verkar, bedriver vi på YH Novia forsknings,- utvecklings- och projektverksamhet. Vi har byggt upp en gedigen projektkompetens, goda nätverk och många trogna samarbetspartner, men vi är alltid intresserade av nya idéer och aktörer - ju fler vi får med, desto bättre för alla. Läs gärna vår broschyr Samarbeta med oss.

Vår verksamhet utgår från fem olika fokusområden - läs mer om vårt kunnande och tjänster kring dem via länkarna nedan:

 

Broschyr

FoU webb2

Läs gärna vår broschyr: Samarbeta med oss

Kontaktuppgifter

John Dahlbacka
Forsknings- och utvecklingsledare
Fokusområde: Hållbar energiteknik, Vasa
mobil +358 (0)44 780 5730
john.dahlbacka@novia.fi

Marianne Fred
Forsknings- och utvecklingsledare inom miljöområdet
Fokusområde: Bioekonomi, Raseborg
tfn +358 (0)19 224 8409
marianne.fred@novia.fi

Teherse Sunngren-Granlund 
Forsknings- och utvecklingsledare
Fokusområde: Kultur och entreprenörskap, Jakobstad
mobil +358 (0)44 780 5887
therese.sunngren-granlund@novia.fi

Mirva Salokorpi
Projektledare
Fokusområde: Fartygssimulation, Åbo
mobil +358 (0)44 762 3532
mirva.salokorpi@novia.fi

Annika Wentjärvi
Forsknings- och utvecklingsledare inom social- och hälsovårdsområdet
Fokusområde: Hälsa och välfärd , Vasa
mobil +358 (0)44 780 5459
annika.wentjarvi@novia.fi