Innovationssedeln

Innovationssedeln 2016 - Novia erbjuder stöd och hjälp till företag

Innovationssedel som är avsedd för mikroföretag och små och medelstora företag införs på prov i september-oktober 2016.Innovaatioseteli logo

Har du en idé du funderat på? Något som du vill förbättra?

Kontakta Novia så kan vi se om ditt behov kunde passa för Innovationssedel-finansieringen.
Du kan också bekanta dig med reglerna här www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli

  • Novia uppgör en offert för tjänsternaDu ansöker om Innovationssedeln på TEKES-sidor  http://www.tekes.fi/sv/natservice/
  • Max 5000 euro + moms som gäller i sex månader från godkännande
  • Novia kan stödja denna process och Novia utför tjänsten
  • Både ditt företag och Novia rapporterar till TEKES om när tjänsten blivit utförd
  • TEKES betalar till Novia
  • Om tjänsten är dyrare än 5000 euro +moms så betalar ni differansen till Novia

 

Kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, utvecklingskoordinator Nina Berg, nina.berg@novia.fi, mobil 044 780 5221

Innovationssedel införs på prov i höst

En innovationssedel som är avsedd för mikroföretag och små och medelstora företag införs på prov i september-oktober. Målgruppen för sedeln är i synnerhet de företag som för första gången ansöker om innovationsfinansiering och som för första gången använder innovationstjänster. Sedelns värde är 5 000 euro. Försöket genomförs som en del av Tekes finansieringstjänster.
Innovationssedeln är en av åtgärderna i företagarpaketet som offentliggjordes i april. Åtgärderna medför fler verktyg och bättre effekt i främjandet av företagande. Åtgärderna fokuserar i synnerhet på att stödja mikro- och småföretagande. Målet är att stödja företag i olika utvecklingsfaser, förbättra deras verksamhetsförutsättningar och undanröja hinder för företagande.
Innovationssedeln kompletterar verktygen för innovationsfinansiering. Den som får sedeln kan köpa experttjänster som hänför sig till innovationsverksamhet från önskad tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören bör ha sådan specialkunskap och expertis som sedelns innehavare inte har. Tjänsteleverantörer kan vara till exempel företag som tillhandahåller innovationstjänster, universitet, yrkeshögskolor och forskningsorganisationer.

Tekes har hand om det praktiska genomförandet av försöket. Närmare information om startandet av försöket kommer efter sommaren att finnas på Tekes webbplats och i Tekes nyhetsbrev.

Tekes gör redan upp en lista över tillhandahållare av innovationstjänster

Till stöd för en snabb igångsättning av försöket samlar Tekes in uppgifter om tillhandahållare av innovationstjänster.

Ytterligare upplysningar om sedeln fås av

näringsministerns specialmedarbetare Jannika Ranta tfn 050 340 2250 industrirådet Antti Valle Arbets- och näringsministeriet tfn 029 50 60140 expert Risto Lustila Tekes risto.lustila(at)tekes.fi tfn 029 50 37085
servicechef Jari Eklund Tekes jari.eklund(at)tekes.fi tfn 029 50 5573

-

Innovationssedeln