digitalbusinessmanagement2

Tillsammans mot det nya normala - digitalt

Tillsammans mot det nya normala - digitalt

Tillsammans mot det nya normala – digitalt ger dig, dina anställda och ditt företag möjlighet att utvecklas och bli bättre på digitala arbetsmoment.
Projektet startade i januari 2022 och pågår till sommaren 2023.

Vad får deltagarna? Professionell utbildning inom digitala affärsverktyg och koncept, hjälp att utveckla företaget och möjlighet att nätverka med de andra deltagande företagen.

Vad krävs det av deltagarna? En beredskap på att utvecklas och att avsätta tid och energi för detta. Utbildningen är kostnadsfri, men deltagarna står själv för sina resor till de träffar som sker på plats på olika ställen i Åboland. 

För vem?

  • personen är företagare eller anställd i ett mikroföretag (1–9 anställda) i Egentliga Finland
  • personen kan svenska
  • personen vill utveckla sitt kunnande och sin digitala kompetens samt bli bättre på att hantera förändring och osäkerhet
  • personen vill utvidga sitt nätverk och hitta nya samarbetspartner
  • personen vill att deras företag ska bli bättre på marknadsföring och hitta nya kunder

Vad, mer specifikt?

Tillsammans mot det nya normala – digitalt är en företagarutbildning som ordnas av Yrkeshögskolan Novia och Egentliga Finlands Företagare rf. Tillsammans erbjuder svenskspråkiga företagare i Egentliga Finland möjlighet att utöka och skärpa sina kunskaper i digital affärsverksamhet. Tillsammans erbjuder de deltagande företagen ett heltäckande paket som består av temadagar, verkstäder, gruppträffar, information och evenemang. Innehållet är konkret och handgripligt och behandlar teman som marknadsföring, försäljning, lönsamhet, sociala medier och extern digital synlighet.

Vem är Tillsammans?

Tillsammans mot det nya normala - digitalt är ett samarbetsprojekt mellan Yrkeshögskolan Novia och Egentliga Finlands Företagare rf. Projekt finansieras av den Europeiska socialfonden. Som samarbetsparnter i projektet fungerar Pargas stad, Kimitoöns kommun, Väståbolands företagare rf och Kimitoöns företagare rf. 

Logobanner3x