11.6.2021

Uusia panostuksia Merenkurkun alueen peliteollisuuteen

IMG 7

Qvarken Game Lab hanke jatkaa peliteollisuuden edellytysten kehittämistä Suomen ja Ruotsin maaseutualueilla. Yrkeshögskolan Novian johtama hanke on saanut rahoitusta Interreg Botnia-Atlanticalta, ja hankekumppaneihin lukeutuvat Centria-ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Skellefteå Science City ja Kramforsin kunta.

”Peliteollisuuteen panostaminen molemmin puolin Merenkurkkua on tärkeää, sillä se edistää myös muun luovan teollisuuden kehittymistä. Suomen ja Ruotsin maaseutualueiden keskinäinen verkostoituminen on välttämätöntä, jotta voimme kilpailla suurkaupunkialueiden kanssa. Qvarken Game Lab -hankkeessa kehitetään valtiorajat ylittävä osaamiskeskus, ja odotamme innolla yhteistyön jatkumista alueidemme kesken”, kertoo Yrkeshögskolan Novian hankejohtaja Tobias Björkskog.

Peliteollisuuden markkinat kasvavat jatkuvasti, ja teollisuudella on maaseutualueillamme suuri kasvupotentiaali. Qvarken Game Lab tukee peliteollisuutta Suomessa Pohjanmaalla ja Ruotsissa Länsipohjassa. Hankkeessa yhdistetään verkostoja, luodaan kohtaamispaikkoja luoville työpajoille, työskennellään innovoinnin parissa painottaen konkreettisia tuloksia ja työstetään strategisesti peliteollisuuden tasa-arvoasioita.

Alan innovointia ja kilpailukykyä vahvistetaan kutsumalla hankkeeseen mukaan mentoreita ja asiantuntijoita, järjestämällä luovia tiloja, kuten pelijameja ja hackathoneja, sekä työskentelemällä riskipääoman parissa mahdollisten investointien helpottamiseksi.

Hankkeessa keskitytään peliteollisuutta koskevan tiedon keräämiseen, jalostamiseen ja levittämiseen peliteollisuuden vahvistamiseksi sekä paikallisella että valtiorajat ylittävällä tasolla.

Qvarken Game Lab toteutetaan yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian, Åbo Akademin / Experience Labin, Centria-ammattikorkeakoulun, Skellefteå Science Cityn ja Kramforsin kunnan kanssa. Hanke saa rahoitusta Interreg Botnia-Atlanticalta.

Skarmbild 2021 06 11 2

Tietoja hankkeesta

  • Hankkeen nimi: Qvarken Game Lab
  • Toimintalinja: Innovaatio
  • Erityistavoite: Kehitetään pitkällä aikavälillä kestäviä osaamiskeskuksia.
  • Johtava tuensaaja: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan Novia (FI)
  • Hankkeen aikataulu: 2021-06-01 – 2022-06-30
  • Hankkeen kokonaisbudjetti: 340 000 EUR

 

Muut hankekumppanit:

  • Centria-ammattikorkeakoulu (FI)
  • Åbo Akademi / Experience Lab (FI)
  • Skellefteå Science City (SE)
  • Kramforsin kunta (SE)

Yhteystiedot

Yrkeshögskolan Novia
Hankejohtaja Tobias Björkskog
puh: +358 44 780 5883

Centria-ammattikorkeakoulu
Marika Hautala
puh. +358 40 487 58 12

Åbo Akademi
Yvonne Backholm-Nyberg
puh. +358 50 521 87 16

Skellefteå Science City
Daniel Wilén
+46 70 692 10 79

Kramforsin kunta
Susanne Königson
puh. +46 72 450 63 23

Siirry "Uutiset"-sivulle