17.6.2015

Turun korkeakoulut tiivistävät yhteistyötään

novia 1152

Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Diakonia‐ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu ovat solmineet kumppanuussopimuksen.

Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on edistää alueen hyvinvoinnin kasvattamiseen tähtäävää korkeakoulujen yhteistyötä. Yhteistyötä lisätään sekä opetuksessa että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Korkeakoulujen tarkoituksena on kehittää toiminnan laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä edistää alueen tunnettuutta ja vetovoimaa. Opiskelun edellytyksiä parannetaan poistamalla ristiinopiskelun esteitä. Tavoitteena on käynnistää yhteistä erikoistumiskoulusta erikseen sovittavilla aloilla.

Voimavarojen hyödyntämistä tehostetaan tarkoituksenmukaisella työnjaolla, yhteistyöllä ja tilaratkaisuilla. Tavoitteena on tilojen ja tukipalvelujen tehokas yhteiskäyttö. Korkeakoulut selvittävät muun muassa Turun korkeakoulujen liikuntapalveluiden nykytilan ja pohtivat sen kehittämistä.

– Yhteistyöllä tavoitellaan toiminnan laadun ja monipuolisuuden kehittämistä, mutta myös kustannustehokkuutta. Esimerkiksi tutkimusinfrastruktuurissa olisi varmasti mahdollisuuksia yhteishankintoihin ja -käyttöön, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

– Meillä on kaikki mahdollisuudet yhteistyön tiivistämiseen entisestään ja synergiaetujen luomiseen, jotka antavat tulosta niin tutkimuksessa kuin koulutuksessa. Yhteiset tutkimusprojektit kasvattavat rahoitusmahdollisuuksia ja suurempi koulutusyhteistyö takaa laadun, Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa sanoo.

– Haluamme saada Turun näkymään sekä kansallisesti että kansainvälisesti kiinnostavana opiskelukaupunkina. Tiiviimmässä yhteistyössä kykenemme luomaan entistä parempaa palvelua niin opiskelijoille, työelämälle kuin henkilökunnillemme, Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila toteaa.

Yhteistyön kehittämistä johtaa Turun korkeakoulujen yhteistyön ohjausryhmä, joka koostuu korkeakoulujen edustajista.

Lisätietoja:

Palvelujohtaja Päivi Mikkola
Turun yliopisto
p. 040 194 8398
paivi.mikkola@utu.fi

Hallintojohtaja Ulla Achrén
Åbo Akademi
p. 050 401 3710
ulla.achren@abo.fi

Palvelujohtaja Sami Savolainen
Turun ammattikorkeakoulu
p. 050 559 0489
sami.savolainen@turkuamk.fi

Siirry "Uutiset"-sivulle