10.8.2015

Artikkeli tuulivoimaan liityvistä asenteista Environmental Science and Policy- lehdessä

Henkilöt jotka kannattavat tuulivoiman lisärakentamista suhtautuvat kuitenkin usein vähemmän innokkaasti siihen, että tuulivoimaloita rakennetaan näköetäisyydelle heidän kodistaan. Ilmiö tunnetaan negatiivisesti latautuneella termillä NIMBY (engl. Not In My BackYard).

Uuden tutkimuksen mukaan NIMBY-ajattelun laajuudessa on suurta yksilöllistä vaihtelua, ainakin tuulivoiman lisärakentamisen suhteen. Kunnissa, joissa on korkeampi suhteellinen velkaantuneisuus on positiivisempi asenne tuulivoiman lisärakentamista kohtaan, kun taas harvemmin asutuissa kunnissa on havaittavissa voimakkaampi NIMBY-ilmiö. Jotta saisi hyvän kokonaiskuvan taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikutuksesta mielipiteisiin, on kartoitettava niin yleinen asenne, kuin tuulivoiman etäisyyden merkitys asenteeseen.

– Ei kai siinä ole mitään vikaa, että välittää omasta lähiympäristöstään, toteaa Andreas Lindén Tutkimus- ja kehitysinstituutti Aroniasta Tammisaaressa. On kuitenkin selvää, että NIMBY-ajattelun laajuus on tärkeä ulottuvuus kun tutkitaan mielipiteitä maankäytöstä..

Miehiin ja vanhempiin ikäluokkiin verrattuna suhtautuvat naiset ja nuoret suhteellisesti kielteisemmin tuulivoiman lisärakentamiseen heidän kotinsa lähelle. Monet saattavat kokea NIMBY-ajattelun ristiriitaisena ja vastuuttomana, välttäen sitä aktiivisesti. Toisaalta, ihmiset tuntevat usein parhaiten juuri lähiympäristönsä ja heillä saattaa olla hyviä syitä vastustaa tuulivoimaa kotinsa läheisyydessä.

Tutkimusaineisto kerättiin vuonna 2012 verkkopohjaisella mielipidemittauksella, Vaasan Novian ammattikorkeakoulun projektin yhteydessä. Tutkimus julkaistiin hiljattain sarjassa Environmental Science and Policy. Tutkijaryhmä toteaa olevansa erityisen iloinen siitä, että tutkimus on aidosti poikkitieteellinen hanke biologien ja yhteiskuntatieteilijöiden välillä. Tutkimus on hieno esimerkki siitä, miten Tutkimus- ja kehitysinstituutti Aronia on onnistunut luomaan yhteistyötä toisistaan kaukana olevien oppiaineiden välille.

Kirjallisuus:

Lindén, A., Rapeli, L. & Brutemark, A. (2015): Community attachment and municipal economy: Public attitudes towards wind power in a local context. – Environmental Science & Policy, 54: 10–14.

Blomqvist, K. & Frände, N. (2013): Allmän elektronisk åsiktskartläggning av åsikter gällande vindkraft utförd 2012. Yrkeshögskolan Novia.

Lisätietoja:

Andreas Lindén (andreas.linden@novia.fi)
Lauri Rapeli (lauri.rapeli@novia.fi)

Siirry "Uutiset"-sivulle