Johtoryhmä

Rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
orjan.andersson@novia.fi

FoU-chef Wilhelm Fortelius, mobil 044 799 8404
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
wilhelm.fortelius@novia.fi

Förvaltningschef Kjell Heir, mobil 050 538 3502
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
kjell.heir@novia.fi

Kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
jenny.svartsjo@novia.fi

Ekonomichef Jennifer Fors (Raseborg), mobil 044 449 8120
jennifer.fors@novia.fi, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Enhetschef Tony Pellfolk enheten i Vasa, mobil 044 780 5200
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
tony.pellfolk@novia.fi

Enhetschef Eva Sandberg-Kilpi enheten ÅboRaseborg, mobil 044 449 8251
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
eva.sandberg-kilpi@novia.fi

Enhetschef Sören Lillkung enheten i Jakobstad, mobil 044 780 5800
Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad
soren.lillkung@novia.fi

Johtoryhmän sihteeri: VD-assistent Pia Rönnlund (Vasa), mobil 050 595 2331
Wolffskavägen 33, 65200 Vasa
pia.ronnlund@novia.fi