26.8.2010

Yrkeshögskolan Novia sai ensimmäisenä pohjoismaisena korkeakouluna ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifika

Yrkeshögskolan Novialla on laatua, ympäristöasioita ja työympäristöä koskeva kokonaisohjausjärjestelmä. Nyt Yrkeshögskolan Novia on 20.8.2010 saanut ensimmäisenä pohjoismaisena korkeakouluna kansainväliset ISO 9001 - laadunhallinta-standardin ja ISO 14001 -ympäristönhallintastandardin mukaiset sertifikaatit omalle ohjausjärjestelmälleen. Sertifioinnin suoritti Det Norske Veritas (DNV). Jo aiemmin Novian Etelä-Suomen yksiköt oli sertifioitu ISO 14001 -standardin ja Pohjanmaalla toimivat yksiköt ISO 9001 -standardin mukaisesti.

Novialle myönnetyt sertifikaatit edellyttävät, että ammattikorkeakoulu ottaa huomioon laatuun, ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät asiat kaikessa toiminnassaan - tämä koskee niin strategioita, tutkintoon johtavaa koulutusta, jatkokoulutusta, sovellettua tutkimusta ja kehitystä, alueellista yhteistyötä, kansainvälistä toimintaa kuin kaikkien yksiköiden ja koulutusalojen palvelujakin. Ohjausjärjestelmän avulla Novian toimintaa systematisoidaan, jäsennellään ja ohjataan entistä paremmaksi.

Ohjausjärjestelmän käsikirjoissa kuvaillaan, mitä on sitouduttu tekemään ja kuinka se toteutetaan, niissä on mukana kaikki toimintapolitiikoista yksittäisiin ohjeisiin. Käsikirjoissa on myös määritelty laatuun ja kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet sekä koko korkeakoululle että sen yksittäisille yksiköille. Yksi keskeinen tavoite on tukea opiskelijoita kehittymään laatu- ja ympäristötietoisiksi ammattitaitoisiksi kansalaisiksi, jotka huomioivat kestävän kehityksen periaatteet omassa toiminnassaan myös tulevaisuudessa.

"Viimevuosina olemme käyneet läpi mittavan yhteensulautumis- ja muutosprosessin Svenska yrkeshögskolanin ja Yrkeshöskolan Sydvästin toimintojen yhdistyessä. Tavoitteenamme on ollut luoda moderni ja tehokas organisaatio, joka poimii käyttöönsä aiemmissa yksiköissä olleet hyvät toimintatavat ja osaamisen. Saamalla toiminnallemme sekä ISO 9001- että ISO 14001 -sertifikaatit olemme todistaneet, että uusi organisaatiomme on toimiva ja että olemme työskennelleet järjestelmällisesti saavuttaaksemme lisäarvoa opiskelijoillemme ja yhteistyökumppaneillemme", sanoo rehtori Örjan Andersson.

Lisätietoja: Yrkeshögskolan Novia, rehtori Örjan Andersson, puh. 050 527 2286

Siirry "Lehdistötiedotteet"-sivulle