3.3.2020

Yrkeshögskolan Novia aloittaa Vaasassa suomeksi rakennusalan työnjohdon polkuopinnot, 120 op

finska bygg nyhet2

Rakennusalalla vallitsevan suuren kysynnän vuoksi tarjoamme ainutlaatuinen tilaisuus vuonna 2020-2021 opiskella suomeksi rakennusalan työnjohdon koulutusta Campus Vaasassa, jossa opiskelijat voivat suorittaa opintokokonaisuuksia 120 opintopisteeseen (op).

”Opintopolun noin 20 opiskelijaa ovat alan ammattilaisia ja osa toimii jo osittain työnjohtajina taikka yrittäjinä, ja heiltä puuttuu alan koulutus. Urakehityksessä ja oman yrityksen pyörittämisessä koulutus ja tutkinto nähdään tärkeänä. Olemme myös saaneet kiitettävästi hakijoita infra-puolelta. Infra-alalla tarvitaan tulevaisuudessa lisää työnjohtajia”, kertoo Novian rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuspäällikkö Leif Östman.

”Pohjanmaalla on vahvaa kasvua, mikä luo uusia rakennushankkeita ja työllisyyttä. Pätevistä työnjohtajista ja rakennusmestareista on suuri pula”, sanoo Talonrakennusteollisuuden Pohjanmaan Piiri ry:n puheenjohtaja Mikael Snellman.

Koulutus kestää 2 vuotta ja sisältää 8 opintokokonaisuutta. Koulutuksessa noudatetaan rakennusmestarien opetussuunnitelmaa. Ensimmäisessä vaiheessa päivitetään tietotekniikkaosaaminen ja matematiikka. Sen jälkeen opiskelijat paneutuvat ammattiaineisiin ja loppuvaiheessa tulee infran ja projektijohdon kurssit. Novia on jo aikaisemmin panostanut projektivientiin ja tiedossa on että Pohjois-Norjan hankkeissa tullaan tarvitsemaan paljon tekijöitä.
Suoritetut rakennusalan työnjohdon opinnot vastaavat Rakennusmestaritutkinnon kursseja, ja voidaan hyväksi lukea, jos tulee valituksi tutkinto-opiskelijaksi Rakennusmestarin tutkintokoulutukseen.

Lue lisää koulutuksesta https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/fortbildning/rakennusalan-tyonjohdon-polkuopinnot-120-op/

FAKTOJA
Opetusministeriö myönsi korkeakouluille 10,9 miljoonan euron erityisavustukset, joilla on tarkoitus muun muassa vastata rakennusalan osaajapulaan. Rakennusalan hankkeisiin myönnettiin yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Rahoitusta saivat Tampereen yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Erityisavustuksilla rahoitettavat koulutukset vaihtelevat tutkintoon johtavasta koulutuksesta erikoistumiskoulutuksiin ja lyhyempiin osaamiskokonaisuuksiin. Koulutusten kohderyhmää ei ole rajattu vain korkeakoulututkinnon suorittaneisiin. Tarkoituksena on luoda kestäviä toimintamalleja, joilla korkeakoulut voivat nopeasti vastata erilaisiin muuttuviin osaamistarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Lue OKM:n lehdistötiedote: https://minedu.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/korkeakoulut-vastaavat-osaajapulaan-nopeavaikutteisia-koulutuksia-1100-opiskelijalle?_101_INSTANCE_zP6GF05kEaoS_languageId=fi_FI

Lisätietoja
Yrkeshögskolan Novia, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastaava, Leif Östman, puh. 044 780 5572

Lähettäjä
Yrkeshögskolan Novia, viestintäjohtaja Jenny Svartsjö, puh. 050 561 7803

 

Siirry "Lehdistötiedotteet"-sivulle