18.11.2021

Novialle uusi englanninkielinen YAMK-tutkinto Master of Engineering, Structural Engineering

MasterofEngineering StructuralEngineering

Structural Engineering -YAMK-tutkinto tarjoaa opiskelijalle ne tiedot ja taidot, joita tarvitaan keskeisen roolin omaksumiseen kestävien ja ilmastoälykkäiden rakennusten luomisessa Euroopan Fit for 55 -ilmastopaketin ja hiilineutraaleihin yhteiskuntiin tähtäävien globaalien tavoitteiden saavuttamiseksi mahdollisimman pian.

Tutkinto-ohjelma perustuu rakennustekniikan ja poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden rakennesuunnittelun sekä rakennusmekaniikan ja rakennusfysiikan opintovaatimuksiin, jotta tutkinnon suorittanut saavuttaa poikkeuksellisen vaativissa puurakenteissa tarvittavan riittävän osaamisen. Tutkinto täyttää Suomen ympäristöministeriön antaman ohjeen rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) mukaiset vaatimukset sekä FISE:n asettamat puurakenteita ja puisia kantavia rakenteita ja rakennusfysiikkaa koskevat vaatimukset ja kriteerit.

”Master of Engineering, Structural Enginering -ohjelmassa käsitellään myös puurakenteiden palomitoitusta, jäykistystä ja ääneneristystä sekä puurakennusten ilmastojalanjälkeä ja elinkaarilaskelmia. Koulutuksessa on tärkeänä tavoitteena opiskelijan valmistaminen keskeiseen rooliin kestävien ja ilmastoälykkäiden rakennusten luomisessa”, sanoo Novian toimiala-apulaisjohtaja Mats Lindholm.

Opinnot on optimoitu joustavaan oppimiseen ja opiskeluun sekä rinnakkaiseen, kokoaikaiseen työskentelyyn mieluiten insinööritoimistossa. Opinnot suoritetaan englannin kielellä on-line-etäopetuksen, itsenäisen opiskelun ja tiimityön yhdistelmänä, täydennettynä henkilökohtaisella 30 opintopisteen opinnäytetyöllä. Opinto-ohjelman laajuus on 60 opintopistettä. Tutkinto-ohjelma sijaintipaikkana on Raasepori.

Ohjelmaan vaaditaan aiempi soveltuva AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tähän YAMK-tutkintoon soveltuvia aiempia tutkintoja voivat olla tekniikan alan AMK-insinööritutkinto, esimerkiksi rakennustekniikassa, rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa tai kone- ja tuotantotekniikassa taikka YAMK- tai DI- tutkinto vastaavilta aloilta taikka muu soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan AMK-tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus, joka pystytään varmentamaan työnantajasi vahvistamilla työtodistuksilla.

Pääsykoe pidetään verkossa ryhmähaastatteluna 8.–10. maaliskuuta 2022. Ryhmähaastattelun tarkka ajankohta ilmoitetaan kutsussa. Pääsykokeeseen kutsutaan vain hakijat, joiden ennakkotehtävä on hyväksytty. Ennakkotehtävä koostuu CV:stä ja motivaatiokirjeestä, jotka on liitettävä verkkohakemuslomakkeeseen viimeistään 26.1.2022 klo 15.

Haku: 5.–19.1.2022 verkko-osoitteessa www.studyinfo.fi

Lisätietoja:
Yrkeshögskolan Novia, toimiala-apulaisjohtaja Mats Lindholm, mats.lindholm@novia.fi
Puh. 044 762 3760

Yrkeshögskolan Novia, koulutuspäällikkö, Towe Andersson, towe.andersson@novia.fi
Puh. 044 449 8261

Lähettäjä:
Yrkeshögskolan Novia, viestintäpäällikkö Jenny Svartsjö, puh. 050 561 7803

Siirry "Lehdistötiedotteet"-sivulle