4.1.2010

Meriturvan simulaattorikeskus siirtyy Yrkeshögskolan Novialle

Yrkeshögskolan Novia on sopinut Opetushallituksen kanssa Otaniemessä sijaitsevan simulaattorikeskuksen siirtämisestä Novialle 1.1.2010 lähtien. Tällä hetkellä keskus kuuluu Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus Meriturvalle. Siirron ansiosta Novia vahvistaa asemaansa Suomen merenkulkuklusterin toimeksiantokoulutuksen sektorilla.

"Opetushallituksen toimeksiannosta Meriturva otti syksyllä 2008 yhteyttä maan kaikkiin merenkulkuopetusta antaviin oppilaitoksiin tiedustellakseen heidän kiinnostusta ja mahdollisuuksia ottaa haltuunsa Otaniemessä sijaitsevan simulaattorikeskuksen. Yrkeshögskolan Novian valinta keskuksen uudeksi kotipaikaksi näemme tunnustuksena hyvin toimivasta yhteistyöstämme merenkulkualalla. Keskuksen tehtävänä on antaa meriturvallisuuteen liittyvää koulutusta. Suurin osa koulutuksesta tapahtuu simulaattoreissa, jotka muistuttavat lentäjäkoulutuksessa käytettyjä", sanoo rehtori Örjan Andersson.

"Yrkeshögskolan Novian vastuulla on nyt edelleen kehittää simulaattorikeskusta. Tässä yhteydessä on suuri merkitys sillä, että VTT, Valtion tekninen tutkimuslaitos sijoittaa kymmenkunta laivatekniikan alan tutkijaa keskukseen. Osa tutkijoista tulevat suorittamaan laivasimulointiin liittyvää tutkimusta sekä soveltaa tutkimustuloksia ja menetelmiä yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian kanssa kehittääkseen simulaattorikeskusta", jatkaa
Andersson.

"Meillä on hyvin vakiintunut toiminta Turussa ja Otaniemessä sijaitsevan keskuksen kautta voimme nyt tarjota myös laivasimulaattoreissa tapahtuvaa koulutusta pääkaupunkiseudulla. Saavutamme synergiaetuja Turun yksikön kanssa ja tulemme edelleen lisäämään yhteistyötä varustamoiden ja merenkulkuviranomaisten kanssa. Etupäässä koulutamme laivanpäällystöä ja luotseja mutta voimme myös tarjota simulaattoriympäristössä tapahtuvaa koulutusta pienvenekuljettajille. Otaniemen keskuksen simulaattorissa on mm. suurin osa Suomen laivaväylistä", kertoo osastopäällikkö Per-Olof Karlsson Yrkeshögskolan Novian Turun merenkulkukoulutuksesta.

Nykyinen, kolmesta henkilöstä koostuva henkilökunta, siirtyy Yrkeshögskolan Novian palvelukseen.

Lisätietoja antavat:
Yrkeshögskolan Novia, rehtori Örjan Andersson, puh. 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, osastopäällikkö Per-Olof Karlsson puh. 044 762 3402
VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, teknologiajohtaja Seppo Kivimaa, puh. 050 367 1994
Meriturva, johtaja Heikki Hyyryläinen, puh. 040 540 1787

 

 

Siirry "Lehdistötiedotteet"-sivulle