15.3.2022

LVI-ala panostaa Yrkeshögskolan Novian laboratorioon

VVS Orjan Siru Toni Mats Foto Isabella Alen

Laaja tuki, jonka LVI-alan suuryritykset ja muutama alan säätiö ovat jo vuodesta 2020 lähtien osoittaneet Yrkeshögskolan Novian ruotsinkieliselle LVI-insinöörikoulutukselle, on nyt saamassa jatkotoimia. Monet alan yrityksistä panostavat yhdessä nyt myös laboratorioon Novian Raaseporin kampuksella.

Uudistettu rakennuslaboratorio konkretisoi teoreettista opetusta, kun opiskelijat pääsevät nyt käyttämään, säätämään ja mittaamaan eri laitetoimittajien uusimpia laitteistoja ja järjestelmiä, tavallista rakennusta vastaavassa mittakaavassa ja olosuhteissa. Tämä edistää entisestään Novian vahvasti yritysyhteistyölähtöistä opetusta, kehittämistä, ja tulevaa tutkimusta LVI-alalla.

” Olemme innoissamme yritysten jatkuvasta ja vahvasta sitoutumisesta LVI-koulutuksemme kehittämiseen. Yhdessä suunniteltu ja toteutettu harjoituslaboratorio antaa parhaat puitteet oppimiselle”, sanoo Örjan Andersson Yrkeshögskolan Novian rehtori.

Novian uuden LVI- ja rakennuslaboratorion avajaisia vietetään Campus Raaseporissa tiistaina 15.3. klo 14.00. Uudessa laboratoriossa on ilmanvaihtolaboratorio, jonka järjestelmä koostuu kahdesta ilmanvaihtokoneesta, ilmamääräsäätimistä (IMS), lämpöpumpun ohjausyksiköstä sekä muista IV-komponenteista. Äänentaso-, paine- ja virtausmittausta sekä savukonetta varten löytyy laitteistoa, jotka mahdollistavat järjestelmän tasapainotuksen, integraation lämpöpumppuun ja muita analyysejä.

”Olemme jo kauan sitten panneet merkille talotekniikan kasvavan merkityksen rakentamisessa, ympäristö- ja kestävyysasioiden tullessa ihmisille ja yhteiskunnalle yhä tärkeämmiksi. Odotamme innolla voivamme avata uuden laboratorion opiskelijoillemme opiskelu- ja tutkimuskäyttöön. Lisäksi toivomme kovasti voivamme jatkaa hyvää yhteistyötä rakennusalan ja LVI-alan muiden toimijoiden kanssa”, kertoo Mats Lindholm, Novian rakennuskoulutusvastaava Raaseporissa.

Osallistuneet yritykset ovat tarjonneet Novian käyttöön kaiken asiantuntemuksensa uuden LVI-laboratorion luomisessa. Novian talotekniikkaopettajat ovat yhteistyöprojektina yritysten kanssa suunnitelleet ja toteuttaneet laboratorion. Laboratoriotilojen rakenteellisista muutostöistä vastasi Novia. Ilmanvaihtojärjestelmän ovat lahjoittaneet kokonaisuudessaan Nibe, Systemair, Enervent, Halton ja Lindab. Bravida Oy on puolestaan suorittanut laboratorion kaikki LVISA-asennustyöt lahjoituksena.

”Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä hyvästä yhteistyöstä elinkeinoelämän kanssa”, kertoo Novian LVI-lehtori Toni Pölönen.

Novian Raaseporin yksikön rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelijat ovat vuodesta 2021 lähtien voineet toisena opiskeluvuonnaan valita suuntautumisvaihtoehdokseen joko LVI-suunnittelun tai rakennesuunnittelun. Vaativan LVI-suunnittelun pätevyyden antaman uuden LVI-suuntautumisvaihtoehdon myötä Novia lisäsi vuonna 2021 Raaseporin insinöörikoulutuksen aloituspaikkoja 20 paikasta 30 paikkaan.

Haku ruotsinkieliseen koulutukseen jatkuu 16.–30.3. osoitteessa studieinfo.fi.

Campus Raaseporin rakennusalan koulutusohjelmat

 

Lisätietoa

Yrkeshögskolan Novia, rehtori, Örjan Andersson puh. 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, rakennusalan koulutuspäällikkö Raasepori, Mats Lindholm, puh. 044-762 3760
Yrkeshögskolan Novia, lehtori, Toni Pölönen, puh. 050-471 6994


Lähettäjä
Yrkeshögskolan Novia, viestintäpäällikkö, Jenny Svartsjö, puh. 050-561 7803

Siirry "Lehdistötiedotteet"-sivulle