14.10.2010

Hyvä työ lisää terveyttä

"Hyvällä työllä on suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Parhaimmillaan työ edistää sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä. Samalla työn ja muun elämän on oltava tasapainossa," valtiosihteeri Eeva Kuuskoski totesi Nätverk och arbetsliv -seminaarissa 14. lokakuuta Vaasassa. Työhyvinvointiseminaarin järjestivät sosiaali- ja terveysministeriö sekä Novia- ja Arcada-ammattikorkeakoulut.

"Työn vaatimukset on sovitettava työntekijän edellytyksiin. Jokaisen työkyky on tärkeä, vaikka sitä ei olisi täyttä sataa prosenttia. Jäljellä olevan työkyvyn merkitys korostuu entisestään tulevina vuosina, kun työvoima vähentyy," valtiosihteeri Kuuskoski painotti.

Kuuskoski arvioi, että työterveyshuolto ja työpaikat toimivat liian irrallaan toisistaan. Työpaikan arkisista toimista on löydettävä ne tekijät, jotka uhkaavat työntekijöiden jaksamista tai terveyttä ja joiden korjaamiseen on ryhdyttävä.

"Kilpailussa työstä ja työntekijöistä parhaiten pärjäävät ne työnantajat, jotka panostavat koulutukseen, osaamiseen, työn ja työolojen kehittämiseen - toisin sanoen työntekijöiden työhyvinvointiin. Työhyvinvointiasiat, työterveyshuolto mukaan lukien, on liitettävä kiinteästi osaksi strategista suunnittelua ja päivittäistä johtamista työpaikoilla," valtiosihteeri Kuuskoski totesi.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on selvitetty työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön vaikuttavuutta. Tuore selvitys osoitti, että työturvallisuuslailla on ollut eniten myönteistä vaikutusta tapaturmariskien vähenemiseen sekä ergonomian parantumiseen. Henkistä kuormittumista ja väkivallan uhkia ei työpaikoilla arvioida yhtä hyvin kuin muita riskejä.

"Työyhteisössä ihmisten keskinäinen luottamus ja tasa-arvoinen vuorovaikutus on todettu terveyden peruspilareiksi. Myös täällä Pohjanmaalla on todettu, että keskinäisellä tiiviillä vuorovaikutuksella on myönteinen vaikutus useisiin terveyden osa-alueisiin, myös työkykyyn ja eläkkeelle jäämisikään. Yhteisöllisyys saattaa olla juuri se voimavara, jota ei ole riittävästi hyödynnetty työelämän kehittämisessä. Kun työn vaativuus lisääntyy ja henkinen kuormitus kasvaa, ennakoivan henkisen työsuojelun edistäminen on yhä tärkeämpää perinteisen työsuojelun rinnalla," arvioi valtiosihteeri Kuuskoski.

Lisätietoja

valtiosihteeri Eeva Kuuskoski, p. 040 353 2432, etunimi.sukunimi@stm.fi
ylitarkastaja Hannu Stålhammar, p. 0400 635 081, etunimi.sukunimi@stm.fi

Siirry "Lehdistötiedotteet"-sivulle