Curricula 2018–

Degree Programme in social- and healthcare, Åbo (Master) (90 cr)

English translation, degree programme conducted in swedish.
Degree: Master of Health Care / Master of Social Services
Qualification title: Master of Health Care / Master of Social Services
Duration of studies: 2-3 years
Study type: Part-timePart-time
CodeNameCr/year/total
Realization plans
12345Total
FYr

Advanced professional studies

55 cr
SHV14HL15    15 cr
The student

Gains deep understanding of sustainable leadership on a personal leadership level, within the working community and within the organization.

Is able to identify and apply the basics of quality development and change management.

Masters the basic skills in financial management and labour legislation.
SHV18HL01

Leadership and collaboration of coworkersThe student:
- is able to account for an ethical leadership and knows how to analyze, critically evaluate and develop her/his personal leadership
- has the ability to analyze, apply and combine modern theories of leadership - health promoting, transformative, resource strengthening, positive and shared leadership - within a sustainable transformational leadership
-is able to recognize a well-functioning and healthy community and has the ability to analyze, apply and plan methods for development of responsible leadership and a collaborative working environment
-has the ability to relate to and function according to gender and generational awareness in leadership
1
5    5 cr
SHV18HL02

Social and health economics, law and budgetingThe student:
- knows how to describe and evaluate basic concepts within health economics and health care financial management, such as efficiency, productivity and financial thinking from varying perspectives
- is able to describe the main idea of budgeting and budget tracking
- has the ability to explain the relation between activities and budgeting
- is able to evaluate the activity according to current legislation and government documents which lie at the basis of social and health care
- has the ability to critically analyze issues concerning work contracts and labour standards
5    5 cr
SHV18HL03

Quality development and innovationsThe student:
- is able to evaluate different models of quality work within the welfare sector and knows how to handle and develope quality work
- can critically examine the benefit and challenges that digitalization poses, ecpecially in regards to ethical issues, now and in the future
- is able to empower and guide individuals to use health welfare services in digital environment
- knows the theories of change management and work security and is able to apply them to service development in welfare work
- identifies and describes examples of social innovations and entrepreneurship in welfare work and is able to analyze the role of entrepreneurship in change management based on theories of social innovations
5    5 cr
SHV16UL1510   25 cr
The student

Knows how to identify, explain and combine different leadership and development strategies in order to creatively and efficiently manage change processes in social and health care.

Is able to analyze, evaluate and work for an ethically sustainable change and development in social and health care.
SHV16UL01

Organisational theory and strategic leadershipThe student:
- knows how to identify, explain and combine different leadership and development strategies in order to creatively and efficiently manage change processes in social and health care
- is able to analyze, evaluate and work for an ethically sustainable change and development in social and health care
1
5    5 cr
SHV16UL02

Welfare policy and societal impactStuderande:
- är väl förtrogen med välfärdspolitikens innehåll, särdrag och framtidsutsikter
- kan analysera omvärldens och samhällsutvecklingens nationella och internationella trender
- kan bidra till vidareutveckling av klientens/patientens/brukarens delaktighet och medverkan i vård och omsorg
- kan påverka utvecklingen av det egna verksamhetsområdet i kontakten med omgivningen och med politiska beslutsfattare
1
5    5 cr
SHV17UL03

Economical analysis and assessmentStuderande:
- förstår social- och hälsovårdens ekonomi som en del av samhällsekonomin och organisationens verksamhet
- har fördjupade insikter i lagstiftningen beträffande social- och hälsovården
- behärskar frågor rörande kollektivavtal, arbetarskydd och jämställdhet i arbetslivet
- har utökade insikter i planering, budgetering, redovisning och konkurrensutsättning inom offentlig och privat social- och hälsovård
5    5 cr
SHV16UL04

Human Resource ManagementStuderande:
- är förtrogen med personalresursarbetets teori och praktik ur ett tvärvetenskapligt perspektiv
- kan leda och befrämja mångfald på arbetsplatsen samt har förmåga att värdera och utveckla en inkluderande organisationskultur
- kan organisera verksamheten mot en kontinuerlig kompetensutveckling
- kan arbeta för en hållbar arbetssamfundsutveckling
- kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i arbetet
 5   5 cr
SHV16UL05

Quality management and evaluationThe student is able to:
- define structure, service and outcome quality and meaning of quality assurance from the different perspectives
- identify and apply prevailing quality assessment methods and quality standards within social and health care
- describe the most central quality management systems within social- and health care
- integrate quality assurance and quality improvement to her/his professional duties
- plan and implement evaluation of ones work field/activity/operation
 5   5 cr
SHV16FU510   15 cr
The student

Is able to apply scientific theoretical argumentation in order to develop social and health care.

Has acquired advanced knowledge about research methods and methodology, is able to apply the methodological as well as evidence-based knowledge necessary in order to develop social and health care.

Is able to independently initialize, complete, lead and evaluate research and development projects using scientific methods.
SHV16FU01

Advancement of knowledge and operations managementThe student:
- is familiar with and is able to analyze knowledge development within the area of social and/or health care from a scientific theoretical perspective
- is able to evaluate and critically assess the results of research and development within one’s own field of competence
5    5 cr
SHV16FU02

Research methodsThe student:
- has gained advanced theoretical and practical knowledge of qualitative and quantitative research and development processes and methods.
- understands the significance of and adopts an evidence-based and ethical approach to research and development work.
2
 10   10 cr

OPTIONAL STUDIES

5 cr
UL10VF 5   5 cr
The student:
- deepens and expands his/her theoretical and/or practical knowledge of the fields of competence in the area of development and leadership within social and health care
EXA

Degree thesis

30 cr
SHV16EX1020   30 cr
The student:
- is able to perform a working life-oriented development work within the field of social and/or health care according to scientific requirements and ethical principles
- demonstrates ability to commitment and collaboration as well as to self-criticism in development-oriented work groups and in the study group
- develops a resource based and innovative approach to development as well as leadership
- is regarded as an expert representative of his/her field and is able to actively share the results of one’s personal development work in varying professional contexts
« Back to degree programmes