Curricula 2018–

2018/2019 » Social Sciences, Business and Administration » Bachelor of Business Administration, Vasa » Yrkesstudier » Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Fördjupad ekonomiförvaltning » Specialfrågor inom ekonomiförvaltning

Specialfrågor inom ekonomiförvaltning

Realization plans
Code: FEV18EF03
Name:
Extent of studies: 5
Rekommenderad studiegång (SP): Year 1:     Year 2:     Year 3:     Year 4:     Year 5:     
Prerequisites:
Course-specific competence:
Course-specific competence (file):
Language of instruction: Svenska
Administering Degree Programme: Business Administration, Vasa
Remarks:


Back to the curriculum

« Back to degree programmes