Curricula 2018–

Bachelor of Business Administration, Vasa (210 cr)

English translation, degree programme conducted in swedish.
Degree: Bachelor of Business Administration
Qualification title:
Duration of studies: 3,5 years
Study type: Full-timeFull-time
CodeNameCr/year/total
Realization plans
12345Total
Gru

Grundstudier

cr
FEV18TB11 4  15 cr
FEV18TB011    1 cr
FEV18TB02

Project ManagementStudents
- can use project-related terminology
- can use tools in project planning and management
- can analyse projects and apply tools and general theories to projects as well as provide improvement proposals
- Can work with others in groups and teams regardless of background

Kärnkompetenser
2    2 cr
FEV18TB035    5 cr
FEV18TB043    3 cr
FEV18TB05  4  4 cr
FEV18KO546  15 cr
FEV18KO01 3   3 cr
FEV18KO022    2 cr
FEV18KO03 4   4 cr
FEV18KO043    3 cr
FEV18KO05  3  3 cr
FEV18FO933  15 cr
FEV18FO01

Mathematics and BusinessStudents
-can apply to the different mathematical methods needed in business life, for example percentage calculation, index numbers, purchasing power and inflation, foreign currencies and interest calculations.

Kärnkompetenser
3    3 cr
FEV18FO023    3 cr
FEV18FO03  3  3 cr
FEV18FO04

Basics of Management AccountingStudents
-have a good command of the central theory in management accounting
-understand the principles of profitability
-can make calculations and budgets as support for economic decision-makings

Kärnkompetenser
3    3 cr
FEV18FO05

Basics of FinanceStudents
-know the activities of financial and stock markets as well as the most important financing instruments
-can prepare capital budgets and financing budgets
-are familiar with risk management and its importance

Kärnkompetenser
 3   3 cr
Yrk

Yrkesstudier

cr
FEV18AF115    15 cr
FEV18AF01

Basics of MarketingStudents
-have basic knowledge of marketing in the consumer and industrial market
-know consumer behavior and processes of buying
-can plan and implement the marketing of an organization and understand the importance of different medias in the marketing process

Kärnkompetenser
5    5 cr
FEV18AF1025    5 cr
FEV18AF1035    5 cr
FEV18AF2 105  15 cr
FEV18AF201

Fördjupad marknadsföringStudents
- knows different tools in digital marketing
- knowledge of service and relationship marketing
- understands the customer relationship's importance for profitability (CRM)
- can make strategies, sales forecasts and calculations needed in marketing

Kärnkompetenser
 5   5 cr
FEV18AF2024    4 cr
FEV18AF2033    3 cr
FEV18AF2043    3 cr
FEV18JU96   15 cr
FEV18JU016    6 cr
FEV18JU02 3   3 cr
FEV18JU03 3   3 cr
FEV18JU043    3 cr
FEV18LT 510  15 cr
FEV18LT01

Logistics and ERPStuderande
-förstå logistikens roll i ett företag med tanke på ekonomisk lönsamhet och konkurrenskraft
-känner till olika former av transport
-känner till olika logistikmodeller
-kunskap om ERP-system
-förmågan att planera, organisera och kontrollera inköpsprocessen, transporter, lager och kundservice

Kärnkompetenser
 5   5 cr
FEV18LT01  5  5 cr
FEV18LT03  5  5 cr
FEV18EB 15   15 cr
FEV18EB01 5   5 cr
FEV18EB02 5   5 cr
FEV18EB03 5   5 cr
FEV18ET  15  15 cr
FEV18ET01  5  5 cr
FEV18ET02  5  5 cr
FEV18ET03

Accounting Information SystemsStudents
-understand in what way different IT solutions support the auxiliary books
-can use different information technology systems when doing accounting
-understand the auxiliary books and their connection to the general ledger
-know ERP-systems
- are acquainted with databases

Kärnkompetenser
  5  5 cr
FEV18EF 7,57,5  15 cr
FEV18EF01

Management AccountingStudents
-know different methods of planning, applying and following up a company´s financial control
-can make different calculations to form the background for decisions
-know different methods of calculation such as cost based, activity based and vale based calculations

Kärnkompetenser
     5 cr
FEV18EF02     5 cr
FEV18EF03     5 cr
FEV18IA     45 cr
FEV18IA01

Techniques of Foreign TradeStudents
-are able to handle export and import activities in a company
-know the meaning of Incoterms
-are familiar with different ways of payment in foreign trade and can choose the most suitable
-can draw up contracts concerning foreign trade
-can make instructions for forwarding and custom clearance

Kärnkompetenser
 5   5 cr
FEV18IA02

Cultural Knowledge and Different Market AreasStudents
-understand the impact of business culture and organization culture on multicultural business relations
-are able to take in foreign cultures
-are familiar with business in certain market areas
-are aware of the international trade organizations and their impact on world trade

Kärnkompetenser
 4   4 cr
FEV18IA03 3   3 cr
FEV18IA04 3   3 cr
FEV18IFI  15  15 cr
FEV18IFI01  5  5 cr
FEV18IFI02  5  5 cr
FEV18IFI03  5  5 cr
FEV18ILO01     15 cr
FEV18ILO01     3 cr
FFEV18ILO02     6 cr
FEV18ILO03     3 cr
FEV18ILO04     3 cr
FEB18JUS     15 cr
FEV18JUS01     3 cr
FEV18JUS02     3 cr
FEV18IA03     3 cr
FEV18JUS03     3 cr
FEV18IA04     3 cr
FEV18VAL

Elective Studies

15 cr
Av de valfria studierna bör minst 6 sp bestå av studier i främmande språk (inte finska, svenska eller engelska).
FEV18PRA

Working Experience

cr
FEV18PRA101010  30 cr
studerande har kommit i kontakt med den blivande arbetsmiljön
-studerande har utfört sådana arbetsuppgifter som hör till den egna branschen och det egna utbildningsområdet
-studerande har fått insikt i vad den blivande yrkesrollen kan innefatta och vartefter studierna framskrider ökar denna medvetenhet
-studerande har successivt i takt med att studierna framskrider fått djupare och/eller erfarenheter av olika verksamheter inom arbetslivet
-studerande kan omsätta de praktiska erfarenheter praktiken ger inom de teoretiska studierna
-studerande utvecklar de yrkesmässiga kunskaperna genom praktiken
-studerande har skapat kontakter till arbetslivet
FEV18PRA1

General Business Work PlacementStudents
-get acquainted with and receive contacts in business life
-deepen the knowledge of business and get familiar with the future profession
-practice the knowledge learnt in theory
-consider personal career planning when choosing internships
10    10 cr
FEV18PRA2

Fördjupad företagsekonomisk praktik 1Students
-deepen the contact to business life
-receive practical experience of the optional profiling
-practice the knowledge learnt in optional professional studies
-consider personal career planning when choosing internships
 10   10 cr
FEV18PRA3

Fördjupad företagsekonomisk praktik 2Students
-deepen the contact to business life
-receive practical experience of the optional profiling
-practice the knowledge learnt in optional professional studies
-consider personal career planning when choosing internships
  10  10 cr
EX

Bachelor Thesis

15 cr
FEV18EX  15  15 cr


« Back to degree programmes