Info för studiehandledare

Novias och ÅA:s gemensamma mässor

Boka gärna in följande datum i era kalendrar!

De stora mässorna där både Novia och ÅA deltar hålls i år:

  • 27-29.11 Saco-mässan i Älvsjö, Stockholm
  • 3-4.12 Studia-mässan i Helsingfors

Novias och ÅA:s gemensamma UniYH-dagar

UniYH-dagarna arrangeras i samarbete med Åbo Akademi och år 2020 ordnas UniYH-dagarna följande datum:

  • 17.1 UniYH-dag i Åbo
  • 24.1 UniYH-dag i Vasa
  • 13.3 UniYH-dag i Åbo

Programmet publiceras under hösten 2019.

Bussar till UniYH-dagar

ÅA och Novia ersätter busskostnaderna till och från UniYH-dagarna. Kostnaderna faktureras till ÅA (50 %) och Novia (50 %) enligt faktureringsuppgifterna nedan. Vi hoppas att skolorna samarbetar sinsemellan så att inga halvfulla bussar kör till UniYH-dagarna.

Fakturor till ÅA skickas till följande adress:

E-fakturor
EDI-adress: 0037024631211
Operatör: OpusCapita Solutions Oy
Operatörens förmedlarkod: E204503

Om ni inte har möjlighet att skicka en nätfaktura ber vi er skicka en pappersfaktura på följande adress:

Pappersfaktura
Åbo Akademi
PB 90522
01051 FAKTURA

Vänligen uppge projektkoden 28500160K2 UniYH/ Gurli-Maria Gardberg som referens

***

Fakturor till Novia skickas till följande adress:

E-fakturor
EDI-adress: 003720599102
Operatör: Basware Oyj
Operatörens förmedlarkod: BAWCFI 22

Om ni inte har möjlighet att skicka en nätfaktura ber vi er skicka en pappersfaktura på följande adress:

Pappersfaktura
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi eller Yrkeshögskolan Novia
PB 853
00026 BASWARE

Vänligen uppge UniYH/ Jannika Bertlin-Sjöblom som referens.