Styrgruppens möten

I finansiärens föreskrifter kan man läsa om styrgruppens uppgift:

"Styrgruppen styr, stöder och följer med hur projektet framskrider. Dess uppgift är att hjälpa med att uppnå projektets mål och styra projektets innehållsmässiga genomförande. Styrgruppen har ändå inget rättsligt ansvar för projektets verksamhet, utan ansvaret ligger hos stödmottagaren."

Här publiceras kallelser till och protokoll för Stora Komets styrgruppsmöten

Kallelser

Agenda för styrgruppen 16.11.2016

Agenda för styrgruppen 2.2.2017

Agenda för styrgruppen 17.8.2017

Agenda för styrgruppen 22.1.2018

Agenda för styrgruppsmötet 25.5.2018

Agenda för styrgruppsmötet 8.1.2019

Agenda för styrgruppsmötet 25.2.2019

Protokoll

Mötet 24.8.2016

Mötet 16.11.2016

Mötet 2.2.2017

Mötet 10.5.2017

Mötet 17.8.2017

Mötet 22.1.2018

Mötet 25.5.2018 Bilaga 1

Mötet 8.1.2019 Bilaga 1

Mötet 25.2.2019 med bilaga 1-4