Styrgrupp

Som projektets styrgrupp fungerar den svenskspråkiga LIV-gruppen som dras av Michael Mäkelä vid Regionförvaltningsverket. LIV står för livslång vägledning och gruppen samarbetar med de motsvarande regionala grupperna i Åbo och Vasa för att etablera livslång vägledning i Finland på svenska. LIV-gruppen kompletteras för styrgruppsmötena med projektledaren och den pedagogiska utvecklaren från YH Novia. Under styrgruppemötena fungerar projektledaren som som föredragande och sekreterare och Michael Mäkelä som ordförande.

Valet att ha LIV-gruppen som styrgrupp är nytt inom ESF-projekt. Tanken är att styrgruppen skall ha nytta av Stora Komet i sitt arbete och att Stora Komet ska dra nytta av LIV-gruppens kunskap och breda kontaktnät.

Medlemmarna i Stora Komets styrgrupp

Mäkelä, Michael, Regionförvaltningsverket (styrgruppens ordförande)
Bergholm, Yvonne, Regionförvaltningsverket
Eriksson, Agneta, Sydkustens landskapsförbund rf
Mikander, Kristian, Prakticum
Hillo, Nina, YH Novia (styrgruppens sekreterare)
Streng, Jonas, Nylands brigad
Lerche, Jessica, Luckan rf
Johansson, Lena, Axxell
Stadius, Annika, Arcada
Ahlfors, Tariku, SVEPS
Reponen, Sirkku, Navigatorn Helsingfors
Backström-Widjeskog, Bettina, YH Novia
Björkström-Jung, Dana Projektledare, Stora Komet