Om projektet

Projektets fullständiga namn

Stora Komet - vägledningsprojektet på svenska i Nyland

Finansiär

Europeiska socialfonden

Prioritetsområdet 4

Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande

Särskilda mål 9.1

Förbättring av tjänster som stöder övergångsfaser och jämlik utbildning

Projekttid

1.3.2016 och projektet är treårigt

För mera information se menyn till höger. Här finns information om projektets styrgrupp samt agendor och protokoll från styrgruppsmötena.