Material och verktyg för karriärvägledning

Varsågoda!

Stora Komets målsättning är att ta fram vertyg och modeller för vägledning. Det gör vi på olika sätt.  Endel av övningarna nedan är resultatet av Stora Komets samarbete med Institutet för Framtidsforskning vid Åbo Universitet, projektet UTUA. Andra har tagits fram i samband med fortbildningar, studiecirklar och diskussioner. Lite gammalt, lite nytt och någonting blått.

I samarbetet med UTUA är det de som tagit fram övningarna och testat dem på målgrupperna och Stora Komet som har översatt dem från finska till svenska.

 

För vägledarna själva

Vägledarens orienteringstest för framtiden

Vägledaren kan med hjälp av Vägledarens orienteringstest testa sitt eget förhållningssätt till framtiden med hjälp av testet.

Infograf för karriärhjälpare

Tanken med infografen är att den ska ge inspiration åt lärare, handledare, föräldrar och andra som har behov av att prata om framtiden med unga mänskor.

 

Att användas tillsammans med vägledningssökande, övningar som kartlägger kompetenser och värderingar

Röstning om framtiden - värderingar och förväntningar

Värderingsövningen Röstning om framtiden, väcker diskussion om framtiden och hur man förhåller sig till den.

Kunskapsbingo

Övningen Kunskapsbingo hjälper deltagarna att tänka på allmänna kunskaper som behövs i arbetslivet och hur man kan skaffa sig dem.

Framtidens kunskaper

Övningen visar att vi alla har olika kunskaper och färdigheter och att man kan skaffa sig dem på många olika sätt.

Val och värderingar
Meningen med övningen är att väcka deltagarna att inse vad de värderar och varför de värderar just de sakerna.

Mina prestationer på fem fingrar
Målet med övningen är att medvetandegöra deltagaren om sina bästa prestationer.

Livets träd

Tanken med övningen är att åstadkomma en berättelse som illustrerar varifrån vi kommer, vad vi har med oss, var vi är nu och vart vi är på väg.

Vykort till framtiden
Ett vykort till framtiden är en övning där deltagaren skriver ett meddelande till sig själv i framtiden på vykort som postas till skrivaren tre månader senare. Målet är att i framtiden få en påminnelse om det mål man tidigare bearbetat och ställt upp.

Jag - Världen - Framtiden

Övningen väcker tankar om den egna och den gemensamma framtiden och de valmöjligheter den för med sig på ett positivt sätt.

 

Att användas tillsammans med vägledningssökande, övningar som handlar om arbetslivet i framtiden

Framtidens yrkesjag

Med hjälp av konstnärliga metoder riktas deltagarnas tankar genom övningen från nuet till framtiden med alla möjligheter som den för med sig.

Drömjobb kontra #aldrigilivetjobb

Övningen Drömjobb kontra #aldrigilivetjobb har som mål att få deltagarna att fundera på vad de vill göra i framtiden utan att beakta hinder. Samtidigt får deltagaren fundera över vad som gör att ett jobb kan vara ett drömjobb eller ett dåligt alternativ.

Barndomens drömyrke

Övningen passar bra för att få deltagarna att bekanta sig med varandra och inspirerar till en allmän diskussion om olika yrken. Vad drömde du om som barn? Vad drömmer du om just nu och för framtiden?

Framtidssimulering och reflektion

Testa på att göra en framtidsresa och upplev olika scenarier. Trevlig resa! 

 

Framtiden - Full av möjligheter en arbetsbok för framtidsvägledning

Många av övningarna ovan tillsammans med tips om framtidsvägledning finns i arbetsboken utgiven av UTUA-projektet och översatt av Stora Komet. Vi är glada om du skriver om dina erfarenheter av att använda arbetsboken i vår blogg.

Här är två övningar till som kompletterar arbetsbokens övningar.

Framtidskartan som hjälper dej att se framtiden som en serie konkreta handlingar (OBS! själva kartan saknas ännu i övningen. Kommer inom kort!) och CV-verktyget som guidar i hur man kommer igång med att skapa sitt CV.

 

HUPS! valkompetens för studerande i yrkeshögskola

En infograf om HUPS! som innehåller berättelsen om hur Stora Komet testade på individuell studieplanering kombinerad med karriärhantering i YH Novia inom ramen för kursen Introduktion till högskolestudier under år 2016 - 2018. Avsikten var att lägga en god grund för att utveckla valkompetens hos nya studerande. Arbetet resulterade i en publikation HUPS! för YH som beskriver HUPS -processen så att andra kan göra det samma.

Övningarna som ingår i HUPS-processen för studerande i yrkeshögskola
Röstning om framtiden
Synliggör dina val
Möjlighetskartan - en övning för att stöda karriärhanteringen
Min arbetsdag 2040

 

Länkar

Tulevaisuusohjaus.fi - Työkaluja ja tehtäviä erilaisia tulevaisuuksia varten
Tälle sivustolle on koottu tietoa tulevaisuusohjauksesta sekä yksilöohjaukseen ja ryhmätyöskentelyyn sopivia tehtäviä, jotka tukevat tulevaisuusajattelua.

Omasi – Omaa tulevaisuutta etsimässä-hankkeen tavoitteena on selvittää mitä esteitä liittyy nuorten, erityisryhmiin kuuluvien naisten, ammatinvalintaan ja työllistymiseen, ja miten työllistämistä voisi edesauttaa.

Topi – Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaalit
Villit kortit, tulevaisuuspyörät ja heikot signaalit – mitä kaikkea on tulevaisuudentutkimus?

Urapolulla.fi – oivalluksia polullesi
Tervetuloa Urapolulla-verkkopalveluun pohtimaan ja suunnittelemaan omaa uraasi itsenäisesti tai ryhmässä.