Fortbildning i karriärvägledning

Vi är inne i ett paradigmskifte vad gäller vägledning.  I början av 1900-talet var vägledningsparadigmet uppbyggt för att hjälpa utbildare att rekommendera akademiska banor, välja yrke och hjälpa med övergången från studier till arbete. På 1950-talet fanns det beställning för ett nytt paradigm som kan kallas "Career Education". Målgruppen är tudelad. Det behövdes karriärutbildare i skolor och karriärcoachar i organisationer. Det moderna samhället gav mänskor identiteter och det postmoderna kräver att var och en konstruerar sig själv och skapar sin identitet. I Stora Komet skapar vi diskussion och möjliggör det senaste paradigmskiftet genom att erbjuda fortbildning för alla som jobbar med vägledning. Fortbildningarna formas enligt deltagarnas och deras organisationers utvecklingsbehov och intressen. Nu handlar det om interventioner för att "skapa ett jag", "forma en individ", "konstruera en karriär" och "designa ett liv".

Slutseminarium för projektet 21.11.2018

Stora Komet ordnade seminarium i Helsingfors tillsammans med Smidiga övergångar i Svenskfinland.
Esf-projekten Stora Komet tar slut i februari 2019. Seminariet på G18 i Helsingfors hölls den 21.11.2018 och lockade över 60 deltagare.

Program:
10.00 Välkommen!
överinspektör Michael Mäkelä, Regionförvaltningsverket
10.15 Studievägar och möjligheter
Projektet Smidiga övergångar i Svenskfinland
Harriet Bystedt, Yrkesakademin i Österbotten
12.30 Insikt – utsikt – framsikt
Stora Komet – vägledningsprojekt på svenska i Nyland
Dana Björkström-Jung, Yrkeshögskolan Novia & Jessica Lerche, Luckan rf.
13.30 Pejla framtiden – sammanfattande diskussion i form av en paneldiskussion
14.30 ”Sälj de jordgubbar du har”
Verktyg och redskap att se framåt i livet. Som inspiratör Anna Bertills.
15.40 Tack och trevlig hemresa!

Länk till den redigerade streamningen av seminariet .

Hangö sommaruni: Vägledning in i framtiden 6-8.6.2018

Vi tog ett nytt grepp om framtidsvägledningen då Stora Komet fanns på plats i sommaruni i Hangö.
Kursen gav en introduktion till framtidsvägledning, positiv psykologi och användandet av dessa till att utveckla medvetandet och främja positiv utveckling och arbetsmiljö.

Framtidsvägledningen bygger på en mång- och tvärvetenskaplig framtidsforskning. Meningen med framtidsforskningen är att uppfinna, utvärdera och föreslå möjliga och sannolika framtider och hjälpa människor att utforska olika alternativ. Framtidsvägledning ger individen olika verktyg för att identifiera olika alternativ och agera för att få en önskad framtid. Med hjälp av vägledning kan vi där vi står nu se in i framtiden och samtidigt försöka förstå omgivningen och alla förändringar i världen omkring oss.

Ett dussin vägledare utforskade vägledningsformer genom praktiska övningar och diskussioner.

Framtidens arbetsliv - tankesmedja 26.3.2018


Vi diskuterade framtidens arbetsliv med framtidsforskare Leena Jokinen från Institutet för framtidsforskning vid Turun yliopisto och hennes studerande Jyri Karhapää i Startup Factory i Novia i Raseborg. Leena föreläste mellan varven och Jyri fick svara på hennes allra svåraste frågor till exempel "Vad är framtiden?"

Leena och Jyri inspirerade de ca trettio deltagarna till diskussion om framtidens utmaningar och om hur framtiden eventuellt kommer att se ut. Vi har gått från "Nippu-uitto Suomi" där allt var definierat och klart till ett snabbt föränderligt upplevelsesamhälle och framtiden kan vara vad som helst. Pie on the sky. Vi vet inte för vi når inte dit, vi kan bara tänka oss hur framtiden är och en god framtid är för oss ett värdeval. Leenas och Jyris diskussionsunderlag finns här.

Fortbildningen som genomfördes som en diskussion var avsedd för för vägledare, lärare, företagare, ledare och andra intresserade av framtidens arbetsliv och den ordnades i Ekenäs av Stora Komet tillsammans med Novago.

Att växa med positiv psykologi  12.10.2017 och 23.11.2017

Åse Fagerlund PhD, PsL i neuropsykologi föreläste i Yrkeshögskolan Novia om positiv psykologi och hur man kan växa som mänska tillsammans med andra.

De två fristående föreläsningarna med insalg av workshop var avsedda för vägledare och personer som möter ungdomar i sin vardag. I korthet handlade det första tillfället om ett positivt jag (om att se och arbeta med egna och andras goda sidor och styrkor) och om positiva känslor (om att ta vara på och odla positiva känslor som får oss att växa).

Här hittar du Åses föreläsningsunderlag!

Det andra tillfället handlade om positiva relationer, dvs assertiv konfliktlösning, aktivt och konstruktivt bemötande,  medkänsla och empati, tacksamhet och förlåtelse.

Här publiceras Åses andra föreläsningsunderlag inom kort!

Stresshantering och karriär 23.8.2017

Fortbildningen tillsammans med Christoff Treier var startskottet för höstens utbildningar. Han föreläste bland annat om framtidens kompetenser enligt EU. Intressant är att den viktigaste kompetensen är och kommer att vara kompetensen att interagera i heterogena grupper. Alltså att komma överens med olika typers människor, kunna relatera, samarbeta och lösa konflikter. Att den personliga och sociala kompetensen går före matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Han gjorde övningar tillsammans med  åhörarna där alla fick tänka individuellt och fundera på sin personliga kompetens. Många viktiga tankar om hur vi kan jobba med vår framtid på ett konstruktivt sätt.

Relationell pedagogik för vägledare 9.2.2017

PeD Ann-Christin Furu föreläste om relationell pedagogik och vägledning under rubriken "Leva, lära, leda – ett relationellt perspektiv på karriärvägledning".

 

Under den här eftermiddagen fokuserade vi på relationernas betydelse för människans växande. Vi lyfte fram värdet av ett holistiskt synsätt, vi talade om att se den andras realitet och potentialitet, och vi bekantade oss med modeller för hur vi kan skapa rum för vårt eget och andras växande. Vi arbetade också konkret med att utveckla den egna relationella professionalismen med hjälp av narrativa verktyg.

Ann-Christin Furu är pedagogie doktor och universitetslärare vid Åbo Akademi. Hennes specialområde är relationernas och kommunikationens betydelse för barns och ungas växande och lärande. Berättelser och deras transformerande potential ligger henne varmt om hjärtat. Hon har i snart två decennier arbetat med att stöda och utveckla blivande och yrkesverksamma lärare i deras relationskompetens.

Föreläsningsmaterialet

Vägledning i osäkra tider 12.12.2016

Studiehandledare Jukka Eero Vuorinen inledde fortbildningseftermiddagen med att föreläsa om karriärvägledning för ett trettiotal vägledningsintresserade. Han introducerade åhörarna i kaosteori och gav exempel på både fjärilseffekt och fraktaler samt lockade till fundersamhet med egna specialbegrepp så som till exempel "görkunskap". Idag är karriärvägledningen möjligheternas konst, menade Vuorinen.

Jukka Eero Vuorinen arbetar till vardags som studiehandledare i övningsskolan i Tammerfors och dessutom fungerar han som ordförande för Suomen Opinto-ohjaajat ry och för NFSY Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning.

Föreläsningsunderlaget

Kick off för karriärvägledning 21.9.2016

Stora Komet - vägledningsprojektet i Nyland ordnade kick off på G18 i Helsingfors Georgsgatan 18, Helsingfors, Stora Salen
På programmet var presentation av ESF-projektet Stora Komet, föreläsning med temat "Paradigmskifte - karriärvägledning till karriärhantering" av docent Raimo Vuorinen samt arbete i branschvisa rådslag.

Dokument:

Relationell pedagogik

Relationell-pedagogik.pdf | pdf | 2,1 MB | Senast ändrad: 10.02.2017 12:24:13