Framtidsvägledning i praktiken

Skrivet av Dana Björkström-Jung den 12 oktober 2017

På någon nivå är vi alla vägledare, vad vi än sysslar med.Vi är föräldrar, kollegor, handledare, lärare, chefer.... Hur ska man göra för att hjälpa andra att tryggt se på framtiden? Se på framtidsforskare och projektledare Leena Jokinens film och delta i vår virtuella studiecirkel genom att kommentera och diskutera!

Nyckelord:

Virtuell studiecirkel med tema kaosteori och framtidsvägledning

Skrivet av Dana Björkström-Jung den 12 oktober 2017

Projektet ordnar virtuella studiecirkelar, vilket i praktiken betyder att vi startar en diskussion om ett för
projektet aktuellt tema genom att vi skickar ut t.ex. en youtube video eller något annat material som deltagarna
kan ta del av i lugn och ro. Tanken är att utveckla konceptet virtuell studiecirkel och lära oss mera om ämnet
vägledning.

Nyckelord:

Nytt blogginlägg

Skrivet av Dana Björkström-Jung den 28 augusti 2017

Kjell Forsman tycker det finns BIG NO då han handleder unga:

ALDRIG välja bort alternativ för studeranden p.g.a. att jag anser det vara för svårt att komma in eller t.ex. resurserna saknas. Hellre då att man förklarar realiteterna, t.ex. med att ”där finns vanligtvis så här många sökande och så här många antas och det här och det här borde man kunna i urvalsprovet. Om det går så att du inte kommer in, så vad väljer du då som plan B”?

Nytt blogginlägg

Skrivet av Dana Björkström-Jung den 28 augusti 2017

Vad är BIG NO då man karriärvägleder?

Att komma med färdiga lösningar, på vad den unga skall börja göra. Att inte lyssna.
Översittarmentalitet som kommer fram i kommentarer som tex: jag är äldre, jag
vet nog, jag har själv gjort, lyssna på mig.

Skrivet av Dana Björkström-Jung den 28 augusti 2017

Att jobba tillsammans med ungdomar kan många gånger bjuda på oväntade upptäckter och möjligheter – hur når vi dit ?

Jenni Lindroos, som jobbar på ungdomsverkstaden Aktiva i Pargas delar med sig av sina bästa tips då det gäller att handleda ungdomar.

Infograf för karriärhjälpare

Skrivet av Nina Hillo den 4 april 2017

Vi har gjort en infograf som förhoppningsvis underlättar arbetet för karriärhjälpare som i sin vardag träffar unga som funderar på framtiden. Som vanligt är vi nyfikna på hur den fungerar. Pröva och berätta för oss hur det gick! Vi kan förbättra infografen tillsammans.

Tankar om karriärhantering idag och i framtiden

Skrivet av Nina Hillo den 8 mars 2017

Stora Komet har hittills ordnat tre fortbildningstillfällen i karriärvägledning. Vad har du tagit med dej från dem? Vad önskar du dej i framtiden?

Verktyg för vägledning

Skrivet av Nina Hillo den 8 mars 2017

Testa gärna Stora Komets vägledningsverktyg! Vi är glada om du ger feedback på verktygen efter att du prövat dem. Sedan kan vi utveckla dem vidare. Verktygen hittas här!

Tankar om karriärhantering

Skrivet av Hanna Holmström den 28 september 2016

Tankar om karriärhantering skrivna av Nina Hillo, studiehandledare i YH Novia